Výsledky 27. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů financovaných společností GESTOR, ochranným svazem autorským

Členská schůze GESTOR, ochranného svazu autorského, posoudila žádosti o grant. Následně správní rada NSU Praha potvrdila 27. 3. 2019 doporučení odborné grantové komise, která ve složení Marcel Fišer, Zuzana Jakalová, Eva Mráziková, Markéta Vinglerová a Radek Wohlmuth posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha udělované ve spolupráci se společností GESTOR, pro umělecké projekty realizované v roce 2019.

Předloženo bylo: 127 žádostí

Finanční částka k rozdělení:

V roce 2019 je finančním zdrojem pro podporu projektů realizovaných v roce 2019 příspěvek ochranného svazu autorského GESTOR, ve výši 1 614 000,-Kč.

Metodika rozdělování:

Každý jednotlivý člen grantové komise NSU Praha, sestavené z renomovaných odborníků, posoudil všechny předložené projekty, které vyhověly pravidlům grantového řízení a ohodnotil je body na škále 1 – 10. Součtem bodového hodnocení celé komise vzniklo pořadí projektů reflektující společný názor komise. Takto vytvořené pořadí pak bylo směrodatné pro rozhodnutí o udělení grantu ve výši přiměřené potřebám projektu a možnostem nadace. GESTOR, z pozice donátora si vyhradil závěrečné hodnotící stanovisko. 

V Praze 27. 3. 2019

Seznam projektů, kterým byly uděleny granty NSU Praha / GESTOR v roce 2018

1. (46 bodů) Dagmar Šubrtová
projekt č. 54: Dům sester Válových 
částka požadovaná: 70 000,-
částka udělená: 70 000,-

2. (45 bodů) Čtyři dny, spolek
Projekt č. 24, ProLuka, Program galerie pod vršovickým nebem
částka požadovaná: 90 000,-
částka udělená: 85 000,-

3. (42 bodů) Tranzit.cz
Projekt č, 78: Tady (ne)jsem doma, Vietnamská diaspora v České republice
částka požadovaná: 86 000,-
částka udělená: 75 000,-

6.-12. (40 bodů) Galerie SPZ
Projekt č. 9: Celoroční výstavní program 2019
částka požadovaná: 80 000,-
částka udělená: 60 000,-

6.-12. (40 bodů) Galerie 35 m2
Projekt č. 10: Celoroční výstavní program 2019
částka požadovaná: 90 000,-
částka udělená: 70 000,-

6.-12. (40 bodů) Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace
Projekt č. 21: Resilience, celoroční výstavní program
částka požadovaná: 117 500,-
částka udělená: 85 000,-

6.-12. (40 bodů) C2C, kruh kurátorů a kritiků
Projekt č. 74: Artwall 2019
částka požadovaná: 45 000,-
částka udělená: 35 000,-

6.-12. (40 bodů) Galerie Entrance
Projekt č. 76: Celoroční výstavní program 2019
částka požadovaná: 150 000,-
částka udělená: 100 000,-

6.-12. (40 bodů) Yo-Yo, z. s.
Projekt č. 84: Zastávka, série výstav v kulturním prostoru v Zastávce u Chotěboře
částka požadovaná: 30 000,-
částka udělená: 25 000,-

6.-12. (40 bodů) Projekt Lítost, z.s.
Projekt č. 123: Avatar Zet, výzkum a diskuse o díle Miloše Zeta
částka požadovaná: 100 000,-
částka udělená: 75 000,-

13. (39 bodů) Spolek BM
Projekt č. 14: Berlínskej model, celoroční výstavní program 2019
částka požadovaná: 100 000,-
částka udělená: 75 000,-

14. (38 bodů) Bubahof, z. s.
Projekt č. 39: Embody, The Revolution, mezinárodní výstava v GAMU
částka požadovaná: 80 000,-
částka udělená: 50 000,-

15.-17. (37 bodů) Pragovka for Art, z. s.
Projekt č. 56: Celoroční výstavní program 2019
částka požadovaná: 150 000,-
částka udělená: 100 000,-

15.-17. (37 bodů) DEAI Setkání, z. s.
Projekt č. 72: Celoroční výstavní program galerie NoD
částka požadovaná: 240 000,-
částka udělená: 100 000,-

18.-26. (36 bodů) GAG Galerie Garáž, Zlín
Projekt č. 23: Celoroční výstavní činnost galerie 2019
částka požadovaná: 106 000,-
částka udělená: 80 000,-

18.-26. (36 bodů) Fotograf 07, z. s. – Fotograf festival
Projekt č. 35: Fotograf festival - Archeologie euforie, edukační doprovodný program
částka požadovaná: 55 000,-
částka udělená: 35 000,-

18.-26. (36 bodů) Aňa Jakš, Lena Kubelová
Projekt č. 37: A co tedy vlastně děláš? Výzkum a fotografická dokumentace
částka požadovaná: 70 500,-
částka udělená: 45 000,-

18.-26. (36 bodů) Společnost Jindřicha Chalupeckého
Projekt č. 70: Jindřichův model, série pop-up výstav v galerii Berlínskej model
částka požadovaná: 130 000,-
částka udělená: 75 000,-

18.-26. (36 bodů) Alžběta Bačíková
Projekt č. 77: Nevidomý fotograf, neslyšící DJ
částka požadovaná: 70 000,-
částka udělená: 45 000,-

18.-26. (36 bodů) Galerie Ferdinanda Baumanna
Projekt č.80: Celoroční výstavní program galerie 2019
částka požadovaná: 70 000,-
částka udělená: 45 000,-

18.-26. (36 bodů) Městské centrum kultury a vzdělání, Týn nad Vltavou
Projekt č. 110: Výstava „Pozoruhodný projekt“
částka požadovaná: 45 000,-
částka udělená: 30 000,-

27.-30. (35 bodů) Revolta, s. r. o.
Projekt č. 13: Holešovická šachta, celoroční galerijní provoz
částka požadovaná: 220 000,-
částka udělená: 70 000,-

27.-30. (35 bodů) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem
Projekt č. 97: Realizace soutěže Cena Exit 2019
částka požadovaná: 60 000,-
částka udělená: 45 000,-

27.-30. (35 bodů) Anna Slámová
Projekt č. 25: Andromeda, výstava v Catbox Contemporary, New York
částka požadovaná: 35 000,-
částka udělená: 25 000,-

27.-30. (35 bodů) Linda Dostálková
Projekt č. 90: Survival Strategies for Contemporary Species
Částka požadovaná: 137 000,-
Částka udělená: 60 000,-

31. (34 bodů) DW7, o.p.s.
Projekt č. 120: Celoroční výstavní program galerie XY Olomouc
částka požadovaná: 50 000,-
částka udělená: 50 000,-

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů