Nadace pro současné umění Praha navázala společně s Centrem pro současné umění – Praha, o. p. s., na činnost Sorosova centra pro současné umění Praha (1992-1998), založeného Open Society Institute N.Y. pod patronací filantropa George Sorose. SCSU-Praha, bylo založeno na podzim roku 1992 jako součást sítě podobných center vznikajících v zemích bývalého komunistického bloku. V roce 1998 tato síť zahrnovala celkem 20 center. Hlavním sponzorem byl Open Society Institute, Inc. New York, zřízený p Georgem Sorosem. Od založení do června 1994 patřilo SCSU pod Středoevropskou univerzitu, od července 1994 do dubna 1997 bylo součástí Nadace Open Society Fund Praha, od května 1997 bylo samostatnou nadací, od 1999 registrovanou podle Zákona o nadacích a nadačních fondech, 227/1997 sb. 

Rozdělení původně jediné instituce na dva samostatné celky bylo vynuceno zněním zmíněného zákona. Z programů původně jediné instituce připadl nadaci jen program každoroční distribuce grantů, zaměřených na podporu tvůrčích a především prezentačních uměleckých projektů. Ostatní projekty původního SCSU (dokumentace, rezidence, vlastní výstavní činnost, knihovna) byly svěřeny Centru, jehož právní status je obecně prospěšná společnost

Od počátku až dodnes je činnost obou institucí v oblasti výtvarného či vizuálního umění ovlivněna myšlenkou „otevřené společnosti“ myšlenkou rozvoje občanských iniciativ v rámci demokratického uspořádání společnosti.

Download our logos:

Foundation for Contemporary Art Prague EN (jpgpdfai)
Nadace pro současné umění Praha CZ (jpg, pdf, ai)

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů