Nadace pro současné umění Praha navázala společně s Centrem pro současné umění - Praha na činnost Sorosova centra pro současné umění (1992-1998), založeného Open Society Institute N.Y. pod patronací světového filantropa George Sorose.

Sorosovo centrum současného umění - Praha (SCSU-Praha), bylo založeno na podzim roku 1992 jako součást sítě podobných center vznikajících v zemích bývalého komunistického bloku. V roce 1998 tato síť zahrnovala celkem 20 center. Hlavním sponzorem byl OPEN SOCIETY INSTITUTE, Inc. New York, zřízený panem Georgem Sorosem. Od založení do června 1994 SCSU patřilo pod Středoevropskou univerzitu, od července 1994 do dubna 1997 bylo součástí Nadace Open Society Fund Praha, od května 1997 bylo samostatnou nadací.

Rozhodujícím orgánem centra byla Rada, složená z pěti renomovaných odborníků - historiků umění. Složení Rady se měnilo po dvou nebo třech letech.
Cílem SCSU byla podpora rozvoje současného výtvarného umění jako důležité součásti harmonicky se rozvíjející občanské společnosti. Jednotlivé programy byly navrženy jak k podpoře svobodné tvořivosti individuálních umělců, tak k posílení sociální role výtvarného umění v období rychlých změn probíhajících v oblasti politiky a ekonomie, ale také v sociální a kulturní sféře. Aktivita SCSU byla bezprostředně zaměřena na jednotlivce a instituce působící na území České republiky, avšak s cílem integrovat místní uměleckou tvorbu a její ideová východiska do vyspělé občanské společnosti. Důležitým rysem strategie byla orientace SCSU na současné umění, to znamená ne na potvrzené hodnoty minulosti, nýbrž na samu svobodnou tvořivost, na nerozhodnutou přítomnost, otevřenou budoucnost a na toleranci k novým a jiným názorům.

V roce 1999 se SCSU-Praha přeměnilo na dvě nové organizace, které pokračují v jeho činnostech - Nadaci pro současné umění - Praha a Centrum současného umění - Praha, o.p.s.

Společným posláním Nadace a Centra pro současné umění, je podpora inovativní a kvalitní umělecké tvorby v oblasti současného výtvarného umění jakožto důležité součásti harmonického rozvoje občanské společnosti.

Loga ke stažení

Nadace pro současné umění Praha CZ (jpg, pdf, ai)
Foundation for Contemporary Art Prague EN (jpg, pdf, ai)

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů