Sbírka uměleckých děl Nadace pro současné umění Praha vzniká od 90. let dodnes a zahrnuje význačná díla autorek a autorů současného umění. Sbírka NSU je živý organismus a neustále se proměňuje.

 

Připravujeme pro vás její aktualizovaný katalog.

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů