Umělecké dílo je specifickou hodnotou, která se může uplatňovat ve velmi různorodém kontextu. Když si NSU Praha koncem 90. let opatřovala sbírku uměleckých děl, byla k tomu celá řada důvodů. Především potřebovala soudu prokázat, že disponuje nadačním jměním v minimální výši půl milionu korun. Ochota mnoha umělců věnovat Nadaci umělecké dílo, nejen že umožnila naplnit tento administrativní požadavek, ale poskytla i cenný důkaz o přátelském vztahu umělců k této instituci.

Následně sbírka umožnila realizovat dva užitečné programy, a sice jednak bezúplatné zapůjčení obrazů do prostoru nemocnice, jednak finančně efektivní dočasné umístění uměleckých děl do kanceláří, včetně kanceláře prezidentské.

V současné době sbírka opět prokazuje Nadaci další velmi důležitou službu. Penězi získanými prodejem jednotlivých děl je financována rekonstrukce domu na pražské Letné , zakoupeného Nadací v roce 2014 pro realizaci programů Centra pro současné umění Praha.

Při prodeji dbá Nadace na to, aby se dílo dostalo do „dobrých rukou“, a také si vždy opatřuje výslovný souhlas autora s podmínkami prodeje. Věříme, že prodej sbírky přinese ovoce v podobě živé umělecké aktivity, jež naplní prostory rekonstruovaného domu.

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů