Každý finanční dar, který NSU poskytnete, bude transparentně využit na dokončení rekonstrukce a provoz Nadačního domu Pekárna, který poskytuje prostory dvěma galeriím spravovaným Centrem pro současné umění, o. p. s., a zázemí několika dalším neziskovým institucím nejen z oblasti výtvarného umění.

Váš dar Nadaci umožní věnovat maximum prostředků na podporu současného umění.

Vše, co jsme kdy dokázali, bylo díky spolupráci a podpoře lidí, kteří vnímají umění jako nedílnou součást života. Budeme vás informovat o využití vašeho daru a rádi se s vámi setkáme osobně i na výročních akcích Nadace.

Děkujeme. 

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů