Nadace pro současné umění Praha a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s. vypisují 27. ročník grantů na podporu výtvarných projektů realizovaných v roce 2019.

Zdrojem finančních prostředků pro granty udělené v roce 2019 bude finanční částka svěřená NSU Praha společností GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.

Výše finanční částky k rozdělení pro projekty realizované v roce 2019 je 1 615 000,- Kč 

Termín odevzdání žádostí: 31. 1. 2019
 
Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři, jenž je ke stažení na webových stránkách NSU Praha v sekci
Jak žádat.

Žádost se podává v jednom exempláři a musí být doručena

  • poštou na adresu Nadace pro současné umění Praha, Dukelských hrdinů 500/25a 170 00 Praha 7 (nejzazší datum podání je 31. 1. 2019, rozhoduje razítko pošty)
  • anebo osobně do sídla Nadace pro současné umění Praha v době od 12 do 18 hodin, středa–pátek     

Bližší informace o podmínkách podání žádosti vizte na webových stránkách NSU Praha v sekci Jak žádat.

tel.: 602 612 248
e-mail: ludvik.hlavacek(v)fcca.cz       


Výsledky grantového řízení pro rok 2019 budou zveřejněny do konce března 2019.


Grantová strategie pro rok 2019

Hlavním cílem grantového program NSU Praha při jeho zahájení v roce 1993 bylo podpořit svobodnou uměleckou kreativitu především mladých, na umělecké scéně dosud neetablovaných, umělců a zároveň posílit aktuální sociální roli současného umění. Aktivita české umělecké komunity se v minulých dekádách rozvinula v živý proces novátorství v oblasti uměleckého výrazu, v proces, v němž každá umělecká invence je střídána novou, ještě vynalézavější.

Granty NSU Praha poskytované ze zdrojů společnosti GESTOR pro rok 2019 jsou zaměřeny na podporu projektů a výstavních aktivit, které nepřináší jen originální umělecký výraz, ale také oslovují svým osobním poselstvím dostatečně širokou kulturní obec, a jsou tak nástroji reálné společenské sebereflexe a respektovanými nástroji sociální zkušenosti.

O udělení grantu a o jeho výši bude rozhodovat stejně jako dosud pětičlenná odborná komise NSU Praha individuálním hodnocením. Tomuto procesu hodnocení bude předcházet posouzení všech žádostí správní radou donátora – společnosti GESTOR, ochranného svazu autorského, z.s. Toto předběžné hodnocení bude poskytnuto grantové komisi k úvaze a případné neshody budou řešeny individuálně.  

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů