Nadace pro současné umění Praha prochází v této chvíli transformací. Aktualizujeme správní a dozorčí radu, nově zřizujeme odbornou radu a externí poradní tým patronů NSU. Připravujeme nové grantové programy.

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA NOVÉM WEBU NSUPRAHA.CZ

TENTO STARÝ WEB SLOUŽÍ JAKO ARCHIV DOKUMENTŮ A INFORMACE O DETAILECH Z HISTORIE NADACE

V roce 2022 oslavila Nadace pro současné umění Praha
30. výročí své existence

Za tu dobu podpořila přes 700 uměleckých projektů částkou převyšující 50 milionů korun.

Stála u počátku kariéry mnoha umělců a umělkyň, jejichž jména zná dnes každý.

NSU založila a podporuje Centrum pro současné umění. Společně obě organizace vybudovaly Nadační dům Pekárna, který je unikátním prostorem rozvoje organizací v neziskovém sektoru.

Aktivita NSU je bezprostředně zaměřena na podporu jednotlivců a institucí působících na území České republiky, s přesahem na mezinárodní spolupráce. Důležitým rysem strategie je orientace nikoliv na potvrzené hodnoty minulosti, ale na současné umění, na svobodnou tvořivost, na nerozhodnutou přítomnost, otevřenou budoucnost a na toleranci k novým a jiným názorům. Podporou realizace a prezentace umělecké invence jednotlivých umělců přispívá NSU k posílení role jednotlivce ve společnosti a vytváří protiváhu nivelizujícím konzumním tendencím.

NSU iniciuje nové spolupráce.

Staňte se i vy hrdým partnerem rozvoje současného umění, partnerem NSU.

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů