Umění navzdory času

4. 3. – 25. 4. 2021

Anna Hulačová, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Vladimír Kokolia, Vladimír Kopecký, Jan Merta, Pavel Mrkus, Petr Nikl, Otto Placht, František Skála, Vladimír Skrepl, Jitka Svobodová

kurátor: Ludvík Hlaváček

Výstava tvorby dvanácti českých renomovaných umělců chce zkoumat časovou dimenzi slova „současné umění“. Co je podmínkou toho, aby bylo umění charakterizováno jako současné? Je vůbec třeba, aby současné umění komunikovalo se širší kulturní veřejností? (Kdo je bude financovat, když ne veřejnost?)

Zároveň je výstava pokusem, jak přesvědčit pár lidí, kteří jsou schopni a ochotni podporovat současné umění v jeho nezastupitelné sociální roli, o které někteří z nás předpokládají, že skutečně existuje, nebo by existovat mohla či měla.


Už jen málo chybí!

Pomozte nám dokončit rekonstrukci sídla Nadace pro současné umění Praha – naší i vaší „pekárny“.

V částečně opravených prostorách již našly své zázemí projekty Centra pro současné umění Praha (Galerie Jelení, Galerie Kurzor, Artlist) i další organizace umělecké komunity (Fair Art, Společnost Jindřicha Chalupeckého či jlbjlt). 

Rekonstrukce budovy nadále pokračuje, ale na dostavbu kavárny, přednáškového sálu, dokončení úprav prvního patra a fasády domu včetně oken nám chybějí prostředky, o které se stavba kvůli technickým komplikacím nepředvídatelně prodražila.

Více o kampani najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů