V roce 2014 rozhodla Nadace vložit své nadační jmění do nákupu a následné rekonstrukce domu bývalé pekárny postavené v roce 1910, nalézajícího se poblíž Strossmayerova náměstí v Praze 7. Důvodem  tohoto rozhodnutí byla jednak potřeba optimálního zhodnocení nadačního jmění a jednak idea vybudovat v tomto domě nejen nové a důstojné sídlo pro Nadaci a Centrum pro současné umění Praha, o. p. s., ale i vytvořit z domu (cca 1.200 m2 plochy) kulturní HUB – místo pro spolupráci neziskových organizací. 

Vize Nadačního domu Pekárna zahrnuje spolupráci s cílem pomoci rozvíjet nekomerční hodnoty života jednotlivců i společnosti. Jsme si vědomi, že takový ambiciózní cíl lze dosahovat jen diverzitou idejí i aktivit, a proto chceme, aby Pekárna byla hostitelem různorodých akcí a institucí operujících i v oblastech mimo autonomní uměleckou činnost. 

Prostor se nachází v centru pražské čtvrti Letná a v současné době v něm lze nalézt projekty Centra pro současné umění Praha:

dále:

a také řadu nezávislých institucí působících v oblasti kultury, umění a sociálních iniciativ. Aktuálně se zde nacházejí tyto organizace:

Rekonstrukce objektu byla v první polovině roku 2020 ze čtyř pětin dokončena, což umožnilo zahájit plnohodnotný provoz. Rekonstrukce probíhala podle architektonické studie ateliéru Tři architekti stavební firmou Kostka-stav.cz, pod stavebním dozorem firmy IC&E spol. s. r. o., Petra Přikryla.

Nadace aktuálně reviduje plán dokončení fasády, výměny oken a zateplení vybraných částí stavby dle aktualizovaných nároků na energetickou udržitelnost budovy a její rozvoj ve změněných podmínkách trhu s energiemi.

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů