V roce 2014 rozhodla Nadace vložit své nadační jmění do nákupu a následné rekonstrukce domu bývalé pekárny postavené v roce 1910, nalézajícího se poblíž Strossmayerova náměstí v Praze 7. Důvodem  tohoto rozhodnutí byla jednak potřeba optimálního zhodnocení nadačního jmění a jednak idea vybudovat v tomto domě nejen nové a důstojné sídlo pro Nadaci a Centrum pro současné umění Praha, o.p.s., ale i vytvořit z domu 

(cca 2 000 m2 plochy) kulturní HUB – ve smyslu místa pro spolupráci skupiny neziskových organizací. 

Vize „Pekárny“ zahrnuje spolupráci s cílem pomoci rozvíjet nekomerční hodnoty života jednotlivců i společnosti. Jsme si vědomi, že takový ambiciózní cíl lze dosahovat jen diverzitou idejí i aktivit, a proto chceme, aby Pekárna byla hostitelem různorodých akcí a institucí operujících i v oblastech mimo autonomní uměleckou činnost. 

„Pekárna“ se nachází v centru pražské části Letná a v současné době tu lze nalézt: 

Rekonstrukce objektu byla v první polovině roku 2020 ze čtyř pětin dokončena, a to podle architektonické studie ateliéru Tři architekti stavební firmou Kostka-stav.cz, pod stavebním dozorem firmy IC&E spol. s.r.o. Petra Přikryla. Aktuálně zbývá dokončit výměnu oken v 1. patře severního a středního křídla a realizovat fasádu.

Práce na rekonstrukci byla zastavena v polovině roku 2020 v důsledku vyčerpání finančních prostředků Nadace. Aby bylo možné zahájit provoz domu, byla část stavebních nákladů podniknuta z laskavostí věřitele stavební firmy Kostka-stav na bezúročný dluh, který činil ke dni 10. 9. 2020: 4 239 871,– Kč. Podle notářského zápisu bude dluh splácen podle možností Nadace s maximálním odkladem do 30. 4. 2023. Ke konci roku 2021 činil dluh 1 760 000,– Kč.

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů