Nadační dům Pekárna

V roce 2014 rozhodla Nadace vložit své nadační jmění do nákupu a následné rekonstrukce domu bývalé pekárny postavené v roce 1910, nalézajícího se poblíž Strossmayerova náměstí v Praze 7. Důvodem  tohoto rozhodnutí byla jednak potřeba optimálního zhodnocení nadačního jmění a jednak idea vybudovat v tomto domě nejen nové a důstojné sídlo pro Nadaci a Centrum pro současné umění Praha, o.p.s., ale i vytvořit z domu
(cca 2 000 m2 plochy) kulturní HUB – ve smyslu místa pro spolupráci skupiny neziskových organizací. 

Vize „Pekárny“ zahrnuje spolupráci s cílem pomoci rozvíjet nekomerční hodnoty života jednotlivců i společnosti. Jsme si vědomi, že takový ambiciózní cíl lze dosahovat jen diverzitou idejí i aktivit, a proto chceme, aby Pekárna byla hostitelem různorodých akcí a institucí operujících i v oblastech mimo autonomní uměleckou činnost. 

„Pekárna“ se nachází v centru pražské části Letná a v současné době tu lze nalézt: 

  • 2 umělecké galerie (Galerie Jelení a Galerie Kurzor)
  • auditorium pro přednášky a workshopy
  • veřejnou oborovou knihovnu
  • mezinárodní rezidenční program (pro zahraniční umělce, teoretiky a kurátory) 
  • a další nezávislé instituce působící v oblasti kultury, umění a sociálních iniciativ. Aktuálně se zde nachází tyto organizace:

Rekonstrukce objektu byla v první polovině roku 2020 ze čtyř pětin dokončena, a to podle architektonické studie ateliéru Tři architekti stavební firmou Kostka-stav.cz, pod stavebním dozorem firmy IC&E spol. s.r.o. Petra Přikryla.

 

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů