Všechny výroční zprávy zároveň obsahují účetní závěrku a výrok auditora.

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů