Všechny výroční zprávy zároveň obsahují účetní závěrku a výrok auditora.

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů