Ludvík Hlaváček

Ludvík Hlaváček je ředitelem Nadace pro současné umění Praha. Po studiích na Filosofické fakultě UK v Praze pracoval v památkové péči a následně v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Po podpisu Charty 77 vykonával dalších třináct let dělnické profese. V roce 1992 byl pověřen založením a vedením Sorosova centra pro současné umění a roku 1998 stál u zrodu sesterské organizace Centra pro současné umění Praha, o. p. s, dnes vedeného ředitelem Ondřejem Stupalem. Jako ředitel Nadace pro současné umění Praha dlouhodobě usiluje o vedení instituce k podpoře umělecké tvořivosti, již považuje za integrální součást rozvoje demokratické občanské společnosti.

David Korecký

K týmu NSU Praha se přidal v roce 2022 s cílem podílet se na rozvoji nové kapitoly činnosti instituce. David má 20 let zkušeností s kurátorstvím, publikační činností, vedením projektů a péčí o vztahy mezi institucionálními i komerčními subjekty a odbornou i laickou veřejností. V minulosti pracoval jako kurátor a produkční Galerie Rudolfinum, Galerie a Nadace Langhans, Ateliéru Josefa Sudka a Galerie České pojišťovny, pořádal sbírky fotografií pro PPF a soukromé sběratele. Aktuálně spolupracuje také s architekty na projektech nových muzeí a expozic (Muzeum Ghetta v Terezíně, Mehrin v Brně) i s grafickými designéry na výstavních prezentacích (Identita). Vede dílnu Kurátorství v praxi na pražské FAMU. Studoval architekturu na ČVUT v Praze a VUT v Liberci a Soudobou historii na FSV UK.

 

 

 

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů