Od založení v roce 1992 bylo Sorosovo centrum pro současné umění Praha podporováno výhradně ze zdrojů americké soukromé instituce Open Society Fund (George Soros). Kromě pravidelného ročního příspěvku ve výši 200 000,- USD financovalo účast českých umělců na mezinárodních výstavách (Sao Paulo, Manifesta) a tvůrčích rezidencích (celoroční pobyt Davida Černého v PS1 v N.Y., atd.)

Příspěvek OSF byl v roce 2002 ukončen. Další existence a provoz nadace byl umožněn jednorázovým příspěvkem Fondu národního majetku. Na základě usnesení č. 1946 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 12. 12. 2001 a usnesení vlády ČR č. 1025/01 ze dne 10. 10. 2001 se NSU stala příjemcem prostředků vyčleněných pro Nadační investiční fond (NIF) ve druhé etapě v celkové výši 35 milionů Kč. Tato částka se stala nedotknutelným jměním Nadace a zdrojem finančních prostředků pro grantový program NSU a pro provoz Nadace. 

Kromě těchto hlavních zdrojů je Nadace kontinuálně podporována dílčími příspěvky. Z těch největších je třeba vyzdvihnout projekt „Umělci sobě“, který spočíval v darech uměleckých děl Nadaci. Díky těmto darům, definovaných jako první nadační jmění, mohla být NSU v r. 1999 zaregistrována podle tehdy nového nadačního zákona. Částečný prodej této sbírky od roku 2018 pomáhá Nadaci financovat rekonstrukci nového sídla Nadačního domu Pekárna. 

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů