Od roku 1993 byl hlavním zdrojem finančních prostředků pravidelný příspěvek OSI New York. Tento příspěvek byl v roce 2002 ukončen. Pro následující dva roky byla přislíbena podpora Nadace a Centra pro současné umění Praha z rozpočtu OSF Praha.

Významným zdrojem grantového programu v roce 2001 byla podpora společnosti Philip Morris v roce 2001. 


V současnosti je hlavním zdrojem činnosti Nadace příspěvek z Fondu národního majetku. Nadace intenzivně hledá nové finanční zdroje pro realizaci svého programu.

Na základě usnesení č. 1946 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 12. 12. 2001 a usnesení vlády ČR č. 1025/01 ze dne 10. 10. 2001 se NSU Praha stala příjemcem příspěvku z finančních prostředků vyčleněných pro Nadační investiční fond (NIF) ve druhé etapě ve výši 15 272 000 Kč.

Podle znění článku III. smlouvy s Fondem národního majetku (FNM) ze dne 27. 3. 2002 bylo s tímto příspěvkem naloženo následovně:

  • 85 % tohoto příspěvku bylo vloženo do nadačního jmění formou podílových listů podílového fondu ČSOB s cílem užívat v následujících letech výnosy těchto fondů pro rozdělování třetím osobám formou nadačních příspěvků.
  • Zbylých 15 % příspěvku, tj. 2 250 000 Kč bylo rozhodnutím správní rady určeno pro rozdělení formou grantů během následujících dvou let a to částku 1 800 000 v roce 2002 a částku 450 000 v roce 2003. Způsob rozdělení této částky sleduje dosud platná pravidla rozdělování, uplatňovaná v NSU Praha od roku 1993. Částka byla rozdělena ve veřejné soutěži rozhodnutím správní rady učiněným na základě doporučení pětičlenné odborné grantové komise. Podle dosud platných pravidel byly uděleny "výroční", "specifické" a "doplňkové" granty fyzickým i právnickým subjektům.

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů