Od založení v roce 1992 bylo Sorosovo centrum pro současné umění Praha podporováno výhradně ze zdrojů americké soukromé instituce Open Society Fund (George Soros). Kromě pravidelného ročního příspěvku ve výši 200 000,- USD, to bylo financování účasti českých umělců na mezinárodních výstavách (Sao Paulo, Manifesta), tvůrčích rezidencí (celoroční pobyt Davida Černého v PS1 v N.Y., atd.)

Příspěvek OSF byl v roce 2002 ukončen. Další existence a provoz nadace byl umožněn jednorázovým příspěvkem Fondu národního majetku. Na základě usnesení č. 1946 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 12. 12. 2001 a usnesení vlády ČR č. 1025/01 ze dne 10. 10. 2001 se NSU Praha stala příjemcem prostředků vyčleněných pro Nadační investiční fond (NIF) ve druhé etapě v celkové výši 35 milionů Kč. Tato částka se stala nedotknutelným jměním nadace a zdrojem finančních prostředků pro grantový program nadace (viz. kapitola „granty“) a pro provoz nadace. 

Kromě těchto hlavních zdrojů, byla nadace podporována dílčími příspěvky. Z těch největších je třeba vyzdvihnout projekt „Umělci sobě“, který spočíval v darech uměleckých děl nadaci. Díky těmto darům definovaných jako první nadační jmění, mohla být nadace v r. 1999 zaregistrována podle tehdy nového nadačního zákona. Celková cena sbírky byla soudně odhadnuta částkou 2 850 000,-Kč. Částečný prodej této sbírky v r. 2018 pomohl nadaci financovat rekonstrukci nového sídla nadace „Pekárny“. Menšími příspěvky nadaci podpořily: Conseq Investment Management, Philip Morris, Jiří a Radana Waldovi, RNDr. Zinovij Masinovský, CSc., Jitka Svobodová, Nadační fond Kmentová Zoubek 

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů