Nadace pro současné umění - Praha zapsaná v nadačním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze 8. 4. 1999 v oddílu N, vložka 221, IČO: 660 00 718.

NSU Praha je pokračovatel Sorosova centra pro současné umění Praha, v jehož poslání pokračuje a sdílí s ním základní rysy programu. SCSU Praha bylo založeno v roce 1992 a do roku 1999 plně financováno nadací George Sorose OSI New York. Nadace úzce spolupracuje s Centrem pro současné umění Praha, o. p. s., jehož činnost má podle znění svého statutu podporovat.

NSU Praha je členem Fora dárců.


Sídlo
Dukelských hrdinů 500/25a

Kontaktní osoba
Ludvík Hlaváček
+420 602 612 248
ludvik.hlavacek(v)fcca.cz

Správní rada
Lenka Deverová (předsedkyně)
Pavla Niklová
Alena Pomajzlová

Dozorčí rada
Katherine Kastner 
Ivan Chvatík
Ondřej Hrab

Zaměstnanci
Ludvík Hlaváček (ředitel)

Externí zaměstnanci
Ivana Hájková (účetní)

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů