Nadace pro současné umění – Praha zapsaná v nadačním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze 8. 4. 1999 v oddílu N, vložka 221, IČO: 660 00 718.

NSU Praha je pokračovatel Sorosova centra pro současné umění Praha, v jehož poslání pokračuje a sdílí s ním základní rysy programu. SCSU Praha bylo založeno v roce 1992 a do roku 1999 plně financováno nadací George Sorose OSI New York. Nadace úzce spolupracuje s Centrem pro současné umění Praha, o. p. s., jehož činnost má podle znění svého statutu podporovat.

NSU je členem Fora dárců.


Sídlo
Dukelských hrdinů 500/25a

Kontaktní osoby

David Korecký
ředitel
+420 731571153
david(v)nsupraha.cz

Ludvík Hlaváček
předseda správní rady
+420 602 612 248
ludvik.hlavacek(v)fcca.cz

Externí zaměstnanci

Ivana Hájková, účetní

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů