Ludvík Hlaváček

předseda Správní rady

Ludvík Hlaváček, dlouholetý ředitel NSU je od roku 2023 předsedou její správní rady. Po studiích na Filosofické fakultě UK v Praze pracoval v památkové péči a následně v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Po podpisu Charty 77 vykonával dalších třináct let dělnické profese. V roce 1992 byl pověřen založením a vedením Sorosova centra pro současné umění a roku 1998 stál u zrodu sesterské organizace Centra pro současné umění Praha, o. p. s, dnes vedeného ředitelem Ondřejem Stupalem. Jako ředitel Nadace pro současné umění Praha dlouhodobě usiluje o vedení instituce k podpoře umělecké tvořivosti, již považuje za integrální součást rozvoje demokratické občanské společnosti.

David Korecký

ředitel NSU

Do NSU přišel v roce 2022 s cílem podílet se na rozvoji nové kapitoly činnosti instituce, od roku 2023 je pověřen jejím řízením. David má 20 let zkušeností s kurátorstvím, publikační činností, vedením projektů a péčí o vztahy mezi institucionálními i komerčními subjekty a odbornou i laickou veřejností. V minulosti pracoval jako kurátor a produkční Galerie Rudolfinum, Galerie a Nadace Langhans, Ateliéru Josefa Sudka a Galerie České pojišťovny, pořádal sbírky fotografií pro PPF a soukromé sběratele. Aktuálně spolupracuje také s architekty na projektech nových muzeí a expozic (Muzeum Ghetta v Terezíně, Mehrin v Brně) i s grafickými designéry na výstavních prezentacích (Identita). Vede dílnu Kurátorství v praxi na pražské FAMU. Studoval architekturu na ČVUT v Praze a VUT v Liberci a Soudobou historii na FSV UK.

Nina Moravcová

koordinátorka grantových programů

Nina se podílí zejména na přípravě a realizaci nových grantových programů. V uměleckém provozu působí více než deset let. Studovala Teorii a dějiny umění na FF Univerzity Palackého v Olomouci a na Institutu dějin umění ve Vídni. Absolvovala  odborné praktikum v Architekturzentrum ve vídeňské Museumsquartier. Během studií spoluzaložila výstavní prostor Vitrína Deniska, který v Olomouci funguje dodnes. Pracovala jako kurátorka a vedoucí odborného oddělení v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Jako nezávislá kurátorka připravuje výstavy pro galerie a sbírkotvorné instituce u nás i v zahraničí. Působí také jako editorka a publikuje v oborových periodikách.

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů