Výsledky 21. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů

Správní rada NSU Praha potvrdila 25. 2. 2013 doporučení odborné grantové komise, která ve složení Martin Dostál, Tomáš Knoflíček, Terezie Nekvindová, Jiří Ptáček a Jan Zálešák posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha.

Bylo předloženo:

  • 23 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
  • 4 žádosti v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
  • 5 žádostí v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit

Finanční částka k rozdělení
Pro rok 2013 je hlavním zdrojem prostředků pro financování výročních grantů NSU Praha výnos z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF). Vinou obecné situace na peněžních trzích byl i v minulém roce celkový výnos z nadačního jmění poměrně nízký. Po zvážení stávajících finančních možností nadace, s přihlédnutím k propadu příjmů v minulých letech, rozhodla správní rada uvolnit pro rozdělení třetím osobám ve veřejné soutěži pro rok 2013 částku 200 000,-Kč. (Což je částka mírně převyšující minimální hranici stanovenou nadaci pomocí průměrné hodnoty PRIBID v roce 2012.) 

Metodika rozdělování
Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení každé žádosti níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu. Kvalitní dlouhodobé projekty institucí, které nejsou finančně zabezpečeny z jiných zdrojů, dostaly přednost před individuálními a jednorázovými akcemi a před projekty institucí, které mají k dispozici i jiné finanční zdroje.

Zrušení doplňkových grantů v roce 2013
Vzhledem k malé částce, kterou má v tomto roce NSU Praha k dispozici, rozhodla komise o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v průběhu roku. 

Grant společnosti Conseq
Kromě finanční částky pocházející z výnosů příspěvku NIF měla nadace pro rok 2013 k dispozici částku 20 000,-Kč, kterou věnovala v roce 2012 nadaci společnost Conseq Investment Management, a.s. Tato částka byla v plném rozsahu poskytnuta Centru pro současné umění Praha, o.p.s. k podpoře projektu Artlist.    

V Praze 22. 2. 2013


Seznam grantů udělených z prostředků NIF:

1. (48 bodů) Artmap, o.s.
Projekt: Rozšíření webového portálu
Částka požadovaná: 50 000,-, udělená: 40 000,-

2-3. (47 bodů) Dům umění Č. Budějovice
Projekt: Celoroční výstavní plán 2013  
částka požadovaná: 150 000,-, udělená: 30 000,-

2-3. (47 bodů) Artalk, o.s.
Projekt: provoz internetového portálu
Částka požadovaná: 30 000,-, udělená: 30 000,-

4. (45 bodů) Galerie 35m2, o.s.
Projekt: Celoroční výstavní program
Částka požadovaná: 50 000,-, udělená: 20 000,-

5. (44 bodů) Umělec má cenu 2013
Projekt: Umělec má cenu. Cena od Vladimíra Kokolii
Částka požadovaná: 32 000,-, udělená: 20 000,-

6. (40 bodů) Občanské sdružení „a“
Projekt: Celoroční činnost galerie Ferdinanda Baumanna v Praze
Částka požadovaná: 100 000,-, udělená: 15 000,-

7-9. (39 bodů) Galerie SPZ
Projekt: Celoroční výstavní program 2013
Částka požadovaná: 40 000,-, udělená: 15 000,- 

7-9. (39 bodů) Entrance Gallery, o.s.
Projekt: Celoroční výstavní program 2013
Částka požadovaná: 50 000,-, udělená 15 000,-

7-9. (39 bodů) Etc. galerie, o.s.
Program: Celoroční výstavní program 2013
Částka požadovaná: 60 000,-, udělená: 15 000,-

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů