Roční granty za rok 2004

Správní rada NSU Praha potvrdila 12. 2. 2004 doporučení grantové komise, která ve složení Ladislav Daněk, Marie Klimešová, David Kulhánek, Vojtěch Lahoda, Tomáš Pospiszyl posoudila žádosti o granty NSU Praha pro rok 2004. 


Bylo předloženo:
39 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
17 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
9 žádostí v oblasti výtvarné činnosti v oblasti sociálních minorit
16 žádostí o doplňkový grant 


Finanční částka k rozdělení
Pro rok 2004 byl jediným zdrojem pro financování výročních grantů NSU Praha příspěvek Nadačního investičního fondu (NIF). Výnosy z tohoto příspěvku byly za rok 2003 mimořádně nízké. Z investice ve výši 17 981 200 Kč činil roční výnos 227 242,-Kč. 20 % z této částky (45 448 Kč) bylo se souhlasem SR určeno pro krytí nákladů nadace. Zbytek, 80%, tj. 181 800 Kč bylo určeno k rozdělení třetím osobám.

Protože však tato částka je podstatně nižší, nežli byly částky rozdělované v grantovém programu nadace v minulých letech (od roku 1993 rozdělovala nadace částku mezi 1,5 - 2 miliony Kč), bylo rozhodnuto zvýšit částku získanou výnosy o 225 000 Kč. Tato suma byla odebrána z příspěvku NIF v rámci povolených 15%, a to 125 000 Kč z příspěvku, který nadace obdržela na jaře 2003 ve výši 5 125 000 a 100 000 z posledního příspěvku ve výši 3 866 000. Celkem tedy má být v grantovém kole 2004 rozděleno 406 800 Kč.

NSU Praha velmi lituje že nemohla podpořit vybrané projekty větší finanční částkou a že celou řadu velmi kvalitních projektů nemohla podpořit vůbec.

Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení všech žádostí tyto projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené jak nákladům projektu, tak možnostem nadace. 


GRANTY UDĚLENÉ

A. v kategorii obecných výtvarných projektů

1. Dům umění České Budějovice: Celoroční výstavní plán deseti výstav českých i zahraničních umělců, svědčící o cílevědomé a konsistentní výstavní strategii kurátora Michala Škody. 50.000 Kč

2. Pavlína Morganová: "Insiders, nenápadná generace 2. poloviny 90. let". Kurátorský projekt skupinové výstavy pořádané postupně v galeriích Dům pánů z Kunštátu v Brně, Galerie Futura v Praze, Dům umění města Brna 40.000 Kč

3. Galerie display: katalog - shrnující úspěšné výstavy skupiny mladých českých umělců sdružených kolem iniciativní výstavní síně display v Praze Holešovicích a jejich zahraničních hostů. 30.000 Kč

4. Umělecká skupina Rafani: Katalog CO14 dokumentující nedávné a aktuální projekty umělecké skupiny, která upoutala v posledních letech pozornost odborné i široké veřejnosti. 20.000 Kč

5. P-centrum Olomouc, středisko prevence, léčby a integrace osob ohrožených drogovou závislostí: Celoroční program výstav galerie U Mloka, výstav, které prezentují mladé profesionální umělce a současně pomáhají, v rámci sociálního programu instituce, nabourávat předsudky a vést lidi k větší toleranci ke svému okolí. 20.000 Kč

6. Anymous Art, nezávislé sdružení autorů: každoročně pořádaný festival akčního umění ve veřejných prostorech Plzně 6.800 Kč

7. Galerie Futura,o.s.: Futura projekt, celoroční výstavní projekt pražské galerie konfrontující ve svém programu mladé české umění se zajímavými zahraničními projekty. 20.000 Kč

8. Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.: Celoroční program centra sestávající s výstavního programu galerie Jelení, projektů realizovaných ve veřejném prostoru a z programu celoročních rezidenčních pobytů pro zahraniční umělce. 20.000 Kč

9. Galerie Home, Praha: Celoroční program výstav mladých českých a zahraničních umělců připravovaných ve spolupráci s širokým okruhem umělců a kurátorů. 20.000 Kč

10. Správa Pražského hradu: Výstava Vladimíra Boudníka - mezi avantgardou a undergroundem. Výstava jednoho z nejvýznamnějších protagonistů českého poválečného umění bude otevřena v Císařské konírně Pražského hradu a následně v Muzeu umění v Olomouci a v Domě umění v Brně. 50.000 Kč 


B. v kategorii výtvarných projektů pro veřejné prostory České republiky

1. Sochařské studio Bubec v Řeporyjích: Program činnosti zaměřené na produkci uměleckých děl zamýšlených pro veřejné prostory Řeporyj, Prahy i jiných měst ČR. Součástí programu jsou kulturní projekty a účast zahraničních umělců. 20.000 Kč

2. Milan Cais: KPM - Kulturní mozek Prahy. Projekt interaktivního uměleckého objektu, který bude informovat o kulturních událostech Prahy. Grant je poskytnut na projekční práce na objekt, který je zamýšlen na Palachovo náměstí v Praze 15.000 Kč

3. Federiko Diaz, e-area: MNEMEG, interaktivní instalace ve veřejném prostoru reflektující digitálními prostředky rytmus života současného člověka. 15.000 Kč. (Tento grant nebyl realizován v plánovaném rozsahu a částka byla vrácena.) 


C. v kategorii výtvarné činnosti v oblasti sociálních minorit

1. CEROS o.p.s.: Projekt umělecké reflexe urologických potíží nemocných roztroušenou sklerozou mozkomíšní. Projekt bojuje výtvarnými prostředky proti vlivům společenských předsudků veřejnosti na postižené. 25.000 Kč

2. O.s.Rami, komunitní centrum v Matiční ulici v Ústí n.L.: Projekt rozvíjení výtvarné tvořivosti rómských dívek 15.000 Kč

3. Radek Macke: Úkáčka, sociologicko-vizuální projekt zaměřený na zmapování životních podmínek imigrantů v ČR 10.000 Kč 


D. v kategorii doplňkových grantů

1. Karel Císař: Things you don´t know, katalog výstavy, která proběhla v roce 2003 v berlínské galerii K&S a v roce 2004 bude pokračovat v galerii Home v Praze. Výstava přispívá k integraci českého umění do světového kontextu. 15.000 Kč

2. Zuzana Řezníková: Play against violence, projekt spolupráce české umělkyně s uměleckým centrem v makedonském Ohridu. Projekt zkoumá roli umělce jako iniciátora sociální změny/akce v rámci skupiny/komunity. 7.000 Kč

3. Sylva Francová: "Denní rituály", fotografický projekt zachycující každodenní ženské rituály. Výstupem projektu, který lze také nazvat "Sociální portrét v interiéru" bude publikace a několik výstav v Čechách i v zahraničí. 8.000 Kč

Vzhledem k mimořádně nízké finanční částce, kterou má NSU Praha pro rok 2004 k dispozici, je zrušeno udělování doplňkových grantů v dalších třech původně vyhlášených termínech.

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů