Roční granty za rok 2006

Výsledky 14. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů

Správní rada NSU Praha potvrdila 28. 2. 2006 doporučení odborné grantové komise, která ve složení Vladimír Havlík, Marie Klimešová, David Kulhánek, Vojtěch Lahoda, Tomáš Pospiszyl posoudila žádosti o granty NSU Praha pro rok 2006. 


Bylo předloženo:
21 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
7 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
16 žádostí o doplňkový grant 


Finanční částka k rozdělení
Pro rok 2006 byl jediným zdrojem pro financování výročních grantů NSU Praha příspěvek Nadačního investičního fondu (NIF). Z ročního výnosu tohoto příspěvku  (výnos za rok 2005) měla NSU Praha k dispozici pro rok 2006 částku 827 000,-Kč. Z toho komise doporučila 400 000 rozdělit  mezi předložené výroční granty a 427 000 ponechat pro velmi žádané granty doplňkové (maximální částka 20 000 Kč), které jsou udělovány 4 x za rok (na konci ledna, března, června a září).

Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení a bodování každého projektu v rozmezí od 0 do 10 bodů tyto projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené požadované částce a možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu. 


V kategorii obecných výtvarných projektů:

Dům umění České Budějovice
Projekt: Celoroční výstavní plán deseti výstav českých i zahraničních umělců, svědčící o cílevědomé a konzistentní výstavní strategii kurátora Michala Škody.
Požadovaná částka 200 000 Kč
Udělená částka: 80 000 Kč

Lenka Vítková
Projekt: 7 výstav současných umělců v prostoru výstavního stánku č. 36 na výstavišti Flóra Olomouc. Projekt zprostředkuje působivým způsobem kvalitní současné umění široké veřejnosti.
Požadovaná částka: 90 300 Kč
Udělená částka: 60 000 Kč

MKZ, p.o. - Galerie Šternberk
Projekt: Celoroční výstavní program sestavený z velmi zajímavých výstav kombinujících vrcholné české umění s hodnotnou místní produkcí.
Požadovaná částka: 73 500 Kč
Udělená částka: 50 000 Kč

Čestmír Suška
Projekt: Celoroční program sochařského studia Bubec v Praze Řeporyjích. Studio Bubec prokázalo životaschopnost, produktivitu a plodnou spolupráci s městem.
Požadovaná částka: 100 000 Kč
Udělená částka: 60 000 Kč

Klub Galerie V kapli v Bruntále Projekt: Celoroční výstavní program aktivní kulturní iniciativy.
Požadovaná a udělená částka 30 000 Kč

Eastern Aliance
Projekt: "Teledivision Show in Moscow" prezentace současného českého videa. Požadovaná částka 115 200 Kč
Udělená částka: 42 000 Kč

Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem
Projekt: Celoroční výstavní program galerie sestavený se zajímavých projektů umělců a uměleckých skupin středoevropského regionu.
Požadovaná částka 200 000 Kč
Udělená částka: 42 000 Kč 


V kategorii Umělecké dílo ve veřejném prostoru:

Anymous Art, nezávislé sdružení autorů
Projekt: Každoročně pořádaný festival akčního umění ve veřejném prostoru Plzně.
Požadovaná a udělená částka 10 000 Kč 

Jana Kalinová
Projekt: Přenos hmotného tělesa bouřkovým mrakem. Performance pracující s přírodovědeckými poznatky o dění v atmosféře.
Požadovaná a udělená částka: 16 000 Kč

Markéta Kinterová
Projekt: Samizdat, projekt zkoumající otázku autorství a publikování vizuálních informací ve spojení s konkrétními uměleckými projekty ve veřejném prostoru.

Požadovaná a udělená částka 10 000 Kč


V kategorii Doplňkových grantů pro 1. čtvrtletí 2006:

Depiction, o.s.
Projekt: Land Locked, Výstava mladé české fotografie a videa ve Velké Británii spojená s konferencí o odlišnostech vizuální komunikace.
Požadovaná a udělená částka 20 000 Kč

Marek Thér
Projekt: Účast na festivalu Underground Film v New Yorku.
Požadovaná a udělená částka 20 000 Kč

Galerie Eskort, o.s.
Projekt: Rozšíření webových stránek Galerie Eskort
Požadovaná a udělená částka 20 000 Kč

Centrum nové architektury
Projekt: Podpora aktivit centra, přednášek a výstav napomáhající identifikaci obyvatel s městem a probouzející zájem o architekturu, design a výtvarné kvality městského prostředí.
Požadovaná a udělená částka 10 000 Kč

David Moješčík
Projekt: První samostatná výstava autora v brněnské galerii aRs Požadovaná a udělená částka: 3 500 Kč

Barbora Klímová
Projekt: Obrazy, představy, domy, sny. Výstavní projekt založený na výzkumu a intervenci do prostoru Galerie Caesar v kontextu města Olomouc.
Požadovaná a udělená částka 20 000 Kč


Doplňkové granty udělené ve 2. čtvrtletí 2006:

1.Ondřej Brody, aktivní účast na semináři Generátor 2, Birmingham Institute of Art and Design 30 bodů, požadovaná a udělená částka 10 000 Kč.

2.Zuzana Štefková, Videobus, projekce současného českého videa na pravidelné autobusové lince společnosti Student Agency 30 bodů, požadovaná částka 19 330 Kč, udělená částka 19 000 Kč.

3.Tereza Sochorová, Země pije vodu - video pro benefiční pořad 29 bodů, požadovaná částka 27 000 Kč, udělená částka 20 000 Kč

4.Míla Prestová, 1. Rituál - projekt na Letenskou zeď, 2. autorská výstava v Bratislavě 29 bodů, požadovaná a udělená částka 20 000 Kč.

5.Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, Sametová distance, výstavní projekt.. 28 bodů, požadovaná a udělená částka 20 000 Kč.

6. Katedra vizuální komunikace, FUUD, university J.E. Purkyně v Ústí n.L., výstava plakátů se sociální tématikou 27 bodů, požadovaná a udělená částka 20 000 Kč.


Doplňkové granty udělené ve 3. čtvrtletí 2006:

1.Mariana Serranová, realizace katalogu výstavy Indikace, pořádané v rámci festivalu 4+4+4 dny v pohybu v domě Jungmannova 21, Praha 1 v květnu 2006. 28 bodů, požadovaná a udělená částka 20 000 Kč.

2.-3.Isabela Grosseová, Objektivně osobní, osobně objektivní, výstava v Red Gate Gallery v Pekingu 27 bodů, požadovaná částka 20 000 Kč, udělená částka 19 000 Kč.

2.-3.Entrance Gallery, o.s., Enter Individual, program výstav červenec - říjen 27 bodů, požadovaná částka 20 000 Kč, udělená 19 000 Kč

4.Tomáš Svoboda, realizace publikace "Není kde vystavovat", shrnující výsledky průzkumu. 25 bodů, požadovaná částka 20 000 Kč, udělená 18 000 Kč.

5.Lenka Klodová, "Co není ... To je...". Účast na festivalu performance v Bostonu. 24 bodů, požadovaná částka 15 400 Kč, udělená 15 000 Kč

6.-7.Galerie Aktualität des Schönen v Liberci, výstava Fr. Kowolowski: O jiných prostorech - Heterotopie a projekt Frisbee 19 bodů, požadovaná částka 20 000 Kč, udělená 15 000 Kč

6.-7.Martin Zet, Dimensija - Fixace paměti, účast na festivalu performancí ve Vilniusu, 19 bodů, požadovaná částka 20 000 Kč, udělená 15 000 Kč 


Doplňkové granty udělené ve 4. čtvrtletí 2006:

Ke dni 30. 9. 2006 bylo předloženo 18 žádostí o doplňkový grant. Pro toto kolo doplňkových grantů měla NSU Praha k dispozici částku 103 200,- Kč. Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení všech žádostí tyto projekty, kterým doporučila udělit grant. 

1.Karel Císař, Publikace Zvon 05, Dokumentace a reflexe Bienále mladých 2005. 34 bodů, požadovaná a udělená částka 20 000 Kč

2.Občanské sdružení FRA, Publikace Medium kurátor, role kurátora v současném umění. Sborník textů. 32 bodů, požadovaná a udělená částka 20 000 Kč

3.Culture transfer, o.s., Projekt here2hear, kreativní dílna a výstava sound artu v klášteře v Bechyni. 31 bodů, požadovaná a udělená částka 19 500 Kč

4.-5.Isabela Grosseová, Projekt Transkultura: akt 1. Civilní produkční platforma během formálního výstavního projektu v Moravské galerii. 30 bodů, požadovaná a udělená částka 20 000 Kč.

4.-5.Petra Vargová, Výstava Black and White v galerii 300m2 v Goeteborgu. 30 bodů, požadovaná a udělená částka 13 000 Kč

6.Adam Vačkář, Publikace katalogu tvorby za léta 2002 - 2006 26 bodů, požadovaná částka 20 000 Kč, udělená částka 10 700 Kč

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů