Výsledky 25. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů

Správní rada NSU Praha potvrdila 28. 2. 2017 doporučení odborné grantové komise, která ve složení, Viktor Čech, Marcel Fišer, Josef Ledvina, Eva Mráziková a Zuzana Štefková posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha pro projekty realizované v roce 2017.

Předloženo bylo:

  • 34 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
  • 
8 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru

  • 3 žádosti v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit

Finanční částka k rozdělení

Stejně jako v minulých letech je finančním zdrojem pro podporu projektů realizovaných v roce 2017 loňský výnos z nadační jistiny vytvořené příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF).

Po zvážení stávajících finančních možností nadace a s přihlédnutím k propadu příjmů z cenných papírů v posledních letech, rozhodla správní rada Nadace uvolnit pro rozdělení třetím osobám ve veřejné soutěži pro rok 2017 částku 250 000,- Kč.

Metodika rozdělování

Každý jednotlivý člen grantové komise, sestavené z renomovaných odborníků, posoudil všechny předložené projekty, které vyhověly pravidlům grantového řízení, a ohodnotil je body na škále 0 – 10. Součtem bodového hodnocení celé komise vzniklo pořadí projektů reflektující společný názor komise.

Takto vytvořené pořadí pak bylo směrodatné pro rozhodnutí o udělení grantu ve výši přiměřené potřebám projektu a možnostem Nadace.

Nadace lituje, že nemůže podpořit realizaci dalších kvalitních projektů.

Grant společnosti Conseq

Kromě finanční částky pocházející z výnosů příspěvku NIF měla Nadace pro rok 2017 k dispozici částku 10 000,- Kč, kterou v roce 2016 věnovala Nadaci společnost Conseq Investment Management, a.s. Tato částka byla v plném rozsahu poskytnuta Centru pro současné umění Praha, o.p.s. k jehož podpoře váží Nadaci její zakladatelské povinnosti formulované ve statutu.


Seznam projektů, kterým byly uděleny granty NSU Praha v roce 2017

1. (45 bodů) Galerie 35m2

projekt: Celoroční výstavní program galerie pro rok 2017

částka požadovaná: 20 000,- Kč

částka udělená: 20 000,- Kč

2. (42 bodů) Are events.org, z.s.

projekt: Ester Krumbachová, prezentace dosud nezpracované mezioborové tvorby

částka požadovaná: 50 000,- Kč

částka udělená: 35 000,- Kč

3.-4. (41 bodů) Entrance Gallery, spolek

projekt: Celoroční výstavní program galerie v roce 2017

částka požadovaná: 50 000,- Kč

částka udělená: 35 000,- Kč

3.-4. (41 bodů) Umělec má cenu

projekt: Umělec má cenu 2017, cena od Anny Daučíkové

částka požadovaná: 30 000,- Kč

částka udělená: 26 000,- Kč

5. (39 bodů) Galerie SPZ

projekt: Celoroční výstavní program pro rok 2017

částka požadovaná: 40 000,- Kč

částka udělená: 25 000,- Kč

6.-7. (38 bodů) INI Projekt, z.s.

projekt: UMA Audioguide v Ústí n. Labem

částka požadovaná: 35 000,- Kč

částka udělená: 16 000,- Kč

6.-7. (38 bodů) Kateřina Štroblová

projekt: Dým nad Babiččiným údolím. Projekt ve veřejném prostoru České Skalice

částka požadovaná: 21 500,- Kč

částka udělená: 16 000,- Kč  

8. (37 bodů) Galerie etc., z.s.

projekt: Doprovodná publikace k projektu Politika pravdy

částka požadovaná: 25 000,- Kč

částka udělená: 16 000,- Kč

9. (36 bodů) Kolektiv A.M. 180

projekt: Frontier Justice Experience

částka požadovaná: 48 100,- Kč

částka udělená: 16 000,- Kč

10.-12. (35 bodů) Pavel Ryška

projekt: Aktualizace a rozšíření kritického pořadu o privatizaci Krátkého filmu

částka požadovaná:  20 000,- Kč

částka udělená: 15 000,- Kč

10.-12. (35 bodů) Tereza Záchová

projekt: Everything Happens Inevitably, výstava v Norsku

částka požadovaná: 32 400,- Kč

částka udělená: 15 000,- Kč

10.-12. (35 bodů) Kateřina Olivová

projekt: Celoroční činnost galerie Umakart v Brně

částka požadovaná: 90 000,- Kč

částka udělená: 15 000,- Kč


Na dalších místech se umístily projekty:

13. (32 bodů) Deana Kolenčíková

projekt: Tajenka, textové intervence na Letenském náměstí v Praze

14.-15. (31 bodů) Julia Grybos a Barbara Zentková

projekt: Výstava v New Yorku

14.-15. (31 bodů) Fotograf 07 z.s./Matěj Pavlík

projekt: Psychotronika- výzkum a výstava

16.-18. (30 bodů) Milena Dopitová

projekt: monografie

16.-18. (30 bodů) Kateřina Šedá

projekt: Šalina Music Tour

16.-18. (30 bodů) Luhovaný Vincent, z.s.

projekt: výstava v Lázních Luhačovice

19.-20. (29 bodů) Bludný kámen, z.s.

projekt: Zvukem přes obraz

19.-20. (29 bodů) Městské centrum kultury a vzdělání Týn n. Vltavou

projekt: Výstavní projekt a katalog


Přehled požadovaných částek

V kategorii obecných grantů

1 736 600,- Kč

V kategorii umění ve veřejném prostoru

526 500,- Kč

V kategorii umění sociálních minorit

156 000,- Kč

Celkem tak bylo požadováno

2 419 100,- Kč


Ludvík Hlaváček, ředitel NSU
tel.: 602 612 248
e-mail: ludvik.hlavacek@fcca.cz

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů