Výsledky 16. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů.

Správní rada NSU Praha potvrdila 11. 2. 2008 doporučení odborné grantové komise, která ve složení: Ondřej Chrobák, Michal Kalhous, Václav Magid, Hana Rousová a Jiří Zemánek posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha.

Předloženo bylo:

  • 38 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
  • 10 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
  • 7 žádostí v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit

Finanční částka k rozdělení

Pro rok 2008 je jediným zdrojem pro financování výročních grantů NSU Praha výnos z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF). Vzhledem k tomu, že světové finanční trhy prodělaly v druhé polovině roku 2007 drastický propad, byl výnos z nadačního jmění za rok 2007 mimořádně malý. Pro rozdělení třetím osobám v otevřené veřejné soutěži má NSU Praha pro rok 2008 pouze 410 000,- Kč.

Metodika rozdělování

Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení a bodování každého projektu níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené požadované částce a možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu.

Velký převis poptávky

Na základě šestnáctileté zkušenosti s udělováním grantů NSU Praha konstatuje, že zájem o podporu neklesá a kvalita předkládaných žádostí si udržuje vysokou úroveň. NSU Praha lituje, že její finanční možnosti zůstávají značně omezené. V tomto roce 2008 byla nadace schopna uspokojit jen 9% z úhrnně požadované částky (4 590 000,-). Odborná komise dala přednost kvalitním celoročním výstavním projektům malých institucí, které bezprostředně reflektují aktuální vývoj současného umění.

Zrušení udělování doplňkových grantů v roce 2008

Vzhledem k mimořádně malé částce, kterou má v tomto roce NSU Praha k dispozici, rozhodla komise o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v dalších třech termínech.

SEZNAM UDĚLENÝCH GRANTŮ: 

1 (44 bodů) Galerie Šternberk
Projekt: Celoroční výstavní program galerie
Částka požadovaná: 80 000,- / udělená: 50 000,-

2 (43 bodů) Jan Šerých
Projekt: Autorský katalog
Částka požadovaná: 110 000,- / udělená: 40 000,-

3-4 (42 bodů) Lenka Vítková
Projekt: Celoroční výstavní program ve stánku č. 36 na výstavišti Flora Olomouc
Částka požadovaná: 75 000,- / udělená: 40 000,-

3-4 (42 bodů) Digitální laboratoř AVU Praha
Projekt: Podpora činnosti televize Artyčok.tv
Částka požadovaná: 60 000,- / udělená: 40 000,-

5-7 (40 bodů) Entrance Gallery, o. s.
Projekt: Celoroční program galerie Entrance v objektu Karlin Studios
Částka požadovaná: 100 000,- / udělená: 40 000,-

5-7 (40 bodů) Markéta Vinglerová
Projekt: Celoroční výstavní program galerie Etc. v Praze, v prostorách NoD
Částka požadovaná: 48 000,- / udělená: 35 000,-

5-7 (40 bodů) Barbora Klímová
Projekt: Těm, kdo se tady narodili. Průvodce a výstavní program
(Grant z oblasti uměleckých děl ve veřejném prostoru)
Částka požadovaná: 20 000,- / udělená: 18 000,-

8-9 (38 bodů) Dům umění České Budějovice
Projekt: Celoroční výstavní program galerie Dům umění České Budějovice
Částka požadovaná: 150 000,- / udělená: 35 000,-

8-9 (38 bodů) Jakub Hošek
Projekt: Celoroční program galerie a. m. 180 v Praze
Částka požadovaná: 65 000,- / udělená: 35 000,-

10-12 (37 bodů) Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Projekt: Výstava Adriena Šimotová – Perforovaná kresba
Částka požadovaná: 75 000,- / udělená: 35 000,-

10-12 (37 bodů) Pavlína Morganová
Projekt: Mapa – prezentace projektu
Částka požadovaná: 94 000,- / udělená: 35 000,-

10-12 (37 bodů) Helena Poláková
Projekt: My a náš Smíchov – U nás doma
(Grant z oblasti uměleckých projektů sociálních minorit)
Částka požadovaná: 7 000,- / udělená: 7 000,-

Projekt „Umělec má cenu“
Grantová komise potvrdila předběžné rozhodnutí NSU Praha financovat projekt „Umělec má cenu“ (www.laureat.cz). Projekt, iniciovaný v roce 2007 Dominikem Langem a Michalem Pěchoučkem, spočívá v protikladu k obecně převládající podpoře mladé generace, v udělení ceny umělci nad 35 let, při čemž výběr laureáta je výsledkem rozhodnutí 70 osobností mladších 35 let.

V roce 2007 byla cena udělena Vladimíru Skreplovi, ve výši 24 000,- Pro financování této ceny použila NSU Praha peníze z vráceného grantu Dr. Mileny Slavické uděleného v roce 2007 v hodnotě 25 000,- Kč.

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů