Výsledky 20. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů

Správní rada NSU Praha potvrdila 24. 2. 2012 doporučení odborné grantové komise, která ve složení Martin Dostál, Edith Jeřábková, Tomáš Knoflíček, Jiří Ptáček posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha.

Bylo předloženo:
53 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
18 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
2 žádostí v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit


Finanční částka k rozdělení:
Pro rok 2012 je jediným zdrojem pro financování výročních grantů NSU Praha výnos z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF). Vinou obecné situace na peněžních trzích v minulém roce byl výnos za rok 2011 mimořádně nízký. Pro rozdělení třetím osobám v otevřené veřejné soutěži má NSU Praha pro rok 2012 částku 100 000,-Kč.

Metodika rozdělování:
Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení každé přijaté žádosti níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu. Kvalitní dlouhodobé projekty institucí, které nejsou financovány z jiných zdrojů, dostaly přednost před individuálními a jednorázovými akcemi a před projekty institucí, které mají k dispozici i jiné finanční zdroje. Nadace lituje, že nemohla podpořit řadu velmi kvalitních projektů.

Zrušení doplňkových grantů v roce 2012
Vzhledem k malé částce, kterou má v tomto roce NSU Praha k dispozici, rozhodla komise o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v průběhu roku.

V Praze 25. 2. 2012


Seznam udělených grantů:

1. (37 bodů) Občanské sdružení Artalk
Projekt: Artalk.cz, provoz internetového portálu o výtvarném umění.
Částka požadovaná: 50 000,-, udělená 20 000,-

2. (34 bodů) Občanské sdružení „a“
Projekt: Celoroční činnost galerie Ferdinanda Baumanna v Praze
Částka požadovaná: 85 000,-, udělená: 20 000,-

3-4. (33 bodů) Entrance Gallery, o.s.
Projekt: Celoroční výstavní program galerie v roce 2012
Částka požadovaná: 50 000,-, udělená: 15 000,-

3-4. (33 bodů) Umělec má cenu (www.laureat.cz)
Projekt: Umělec má cenu. Cena od Dalibora Chatrného 2012
Částka požadovaná: 39 000,-, udělená: 15 000,-

5. (31 bodů) Galerie SPZ
Projekt: Celoroční výstavní program galerie v roce 2012
Částka požadovaná: 100 000,-, udělená: 15 000,-

6. (30 bodů) Občanské sdružení Čtyři dny
Projekt: ProLuka – výstavní program open-air galerie v Praze
Částka požadovaná: 70 000,-, udělená: 15 000,-

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů