Výsledky 17. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů

Správní rada NSU Praha potvrdila 14. 2. 2009 doporučení odborné grantové komise, která ve složení: Ondřej Chrobák, Michal Kalhous, Václav Magid, Hana Rousová a Jiří Zemánek posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha.

Předloženo bylo:

  • 61 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
  • 8 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
  • 2 žádosti v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit

Finanční částka k rozdělení

Pro rok 2009 je jediným zdrojem pro financování výročních grantů NSU Praha výnos
z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF). Vzhledem k tomu, že krize na světových finančních trzích se v roce 2008 jen dále prohloubila, byl výnos z nadačního jmění za rok 2008 ještě nižší než za rok 2007. Pro rozdělení třetím osobám
v otevřené veřejné soutěži má NSU Praha pro rok 2009 dispozici pouze 100 000,- Kč.

Metodika rozdělování

Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení a bodování každého projektu níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené požadované částce a možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu.

Velký převis poptávky

NSU Praha lituje, že pro značně omezené finanční možnosti nemůže podpořit realizaci celé řady velmi zajímavých a pro rozvoj českého současného umění důležitých projektů. V tomto roce 2009 byla nadace schopna uspokojit jen 2,3 % z úhrnně požadované částky (4 350 000,-). Odborná komise dala přednost kvalitním celoročním výstavním projektům malých institucí, které bezprostředně reflektují aktuální vývoj současného umění.

Zrušení udělování doplňkových grantů v roce 2009

Vzhledem k mimořádně malé částce, kterou má v tomto roce NSU Praha k dispozici, rozhodla komise o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v dalších třech čtvrtletních termínech.

SEZNAM UDĚLENÝCH GRANTŮ:

1-2 (43 bodů) Lenka Vítková
Projekt: Celoroční výstavní program stánku č. 36 na výstavišti Flora Olomouc
Částka požadovaná: 75 000,- / udělená: 20 000,-

1-2 (43 bodů) Matyáš Chochola
Projekt: Celoroční výstavní program galerie Potraviny, Rybářská 10, Brno
Částka požadovaná: 10 000,- / udělená 10 000,-

3 (42 bodů) Entrance Gallery, o. s.
Projekt: Celoroční výstavní program galerie v Karlin Studios v Praze 8
Částka požadovaná: 50 000,- / udělená 20 000,-

4 (41 bodů) Mazanec, Lang, Vítková, Pěchouček
Projekt: Cena od Adrieny Šimotové: Třetí ročník projektu Umělec má cenu
Částka požadovaná: 30 000,- / udělená 20 000,-

5 (39 bodů) Galerie 35m2
Projekt: Celoroční výstavní program galerie v Praze - Žižkově
Částka požadovaná: 50 000,- / udělená 20 000,-

6 (38 bodů) Markéta Vinglerová
Projekt: Celoroční výstavní program galerie etc., Kateřinská 20, Praha 2
Částka požadovaná: 50 000,- / udělená 10 000,-

Granty udělené v roce 2009 ze zdrojů mimo příspěvek NIF

V roce 2009 rozhodla správní rada nadace věnovat svůj knižní fond, který obdržela v roce 2000 od nakladatelství Scalo Verlag Zürich, Centru pro současné umění Praha, o. p. s., a to formou grantu v hodnotě 500 000,-Kč

Nadace udělila grant Václavu Magidovi, ve výši 100 000,- na krytí tvůrčího pobytu v ISCP, ke kterému byl vybrán grantovou komisí nadace v roce 2008. Zdrojem peněz pro tento grant bylo Zahraniční oddělení Ministerstva kultury. 

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů