Výsledky 23. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů.

Správní rada NSU Praha potvrdila 20. 2. 2015 doporučení odborné grantové komise, která ve složení Vjera Borozan, Viktor Čech, Gabriela Kotíková, František Kowolowski a Terezie Nekvindová posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha pro projekty realizovaní v roce 2015.

Bylo předloženo

  • 43 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů

  • 8 žádosti v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru

  • 5 žádostí v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit 

Finanční částka k rozdělení
Stejně jako v minulých letech je finančním zdrojem pro podporu projektů realizovaných v roce 2015 výnos z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF).

Po zvážení stávajících finančních možností nadace, s přihlédnutím k propadu příjmů v minulých letech, rozhodla správní rada nadace uvolnit pro rozdělení třetím osobám ve veřejné soutěži pro rok 2015 částku 135 000,-Kč.

V roce 2014 vložila nadace podstatnou část nadačního jmění do koupě domu v ulici Dukelských hrdinů v Praze 7, který pronajala Centru pro současné umění Praha, o.p.s. s očekáváním, že po jeho rekonstrukci umožní zisk z nájmu domu zvýšit částku rozdělovanou každoročně v grantovém programu.

Metodika rozdělování
Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení každé žádosti níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu.

Zrušení doplňkových grantů v roce 2015
Vzhledem k malé částce, kterou má v tomto roce NSU Praha k dispozici, rozhodla komise o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v průběhu roku.

Grant společnosti Conseq
Kromě finanční částky pocházející z výnosů příspěvku NIF měla nadace pro rok 2014 k dispozici částku 10 000,-Kč, kterou v roce 2014 věnovala nadaci společnost Conseq Investment Management, a.s. Tato částka byla v plném rozsahu poskytnuta Centru pro současné umění Praha, o. p. s. k jehož podpoře váží nadaci její zakladatelské povinnosti formulované ve statutu.

V Praze 23. 2. 2015


 

Seznam grantů udělených pro projekty realizované v roce 2015

1. (46 bodů) Umělec má cenu
projekt: Umělec má cenu 2014 – Cena od Vladimíra Havlíka
částka požadovaná: 30 000,-Kč
částka udělená: 20 000,-Kč

2.–4. (44 bodů) Spolek Arty
projekt: Performance Romana Štětiny v rámci programu „Přesahy“ ve Studiu Hrdinů
částka požadovaná: 20 000,-Kč
částka udělená: 16 000,-Kč

2.–4. (44 bodů) Artalk
Projekt: celoroční provoz internetového portálu Artalk.cz v roce 2015
částka požadovaná: 20 000,-Kč
částka udělená: 16 000,-Kč

2.–4. (44 bodů) galerie etc.
projekt: Katalog etc. 2004 – 2014
částka požadovaná: 18 000,-Kč
částka udělená: 16 000,-

5. – 6. (43 bodů) Entrance Gallery, o.s.
projekt: Celoroční výstavní program 2015
částka požadovaná: 50 000,-Kč
částka udělená: 15 000,-Kč

5. – 6. (43 bodů) Aleš Čermák
projekt: Předobraz přicházejícího selhání. Workshop v Uprchlickém zařízení v Kostelci nad Orlicí, aktualizující různé podoby hranice.
částka požadovaná: 20 000,-Kč
částka udělená: 15 000,-Kč

7. – 8. (42 bodů) Galerie Ferdinanda Baumanna
projekt: 5. ročník festivalu performance ve veřejném prostoru s tématem „hlad“
částka požadovaná: 50 000,-Kč
částka udělená: 15 000,-Kč

7. – 8. (42 bodů) Galerie SPZ
projekt: Celoroční výstavní program 2015
částka požadovaná: 50 000,-Kč
částka udělená: 15 000,-Kč

9. (41 bodů) Tereza Jindrová
projekt: Léto s videem, hosté galerie NIKA z FAVU Brno
částka požadovaná: 7 700,-Kč
částka udělená: 7 000,-Kč

Na dalších místech se umístily projekty

10. (38 bodů) Grau kllktv, o.s.
projekt: Provoz a dramaturgie Galerie Kina Art v Brně v roce 2015

11. (37 bodů) etc. Galerie, z. s.
projekt: Feminist Futures.  Výstava feministické budoucnosti v Budapešti

12. – 13. (36 bodů) Galerie 35m2
projekt: Celoroční výstavní program galerie 2015

12. –13. (36 bodů) Asociace Mlok
projekt: Projekt Plus 2015. Výstava současného umění na nádražních otočných válcích původně sloužících pro jízdní řády.

14. (35 bodů) Matyáš Chochola
projekt: Autorská kniha – Manuál k přemýšlení (sestávající z léčivých slov).

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů