Výsledky 26. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů financovaných GESTOR, ochranným svazem autorským

Členská schůze GESTOR, ochranného svazu autorského a následně i správní rada NSU Praha potvrdily 21. a 22. 6. 2018 doporučení odborné grantové komise, která ve složení Marcel Fišer, Josef Ledvina, Eva Mráziková, Radek Wohlmuth a Tereza Záchová posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha udělované ve spolupráci se společností GESTOR, pro umělecké projekty realizované v roce 2018.

Předloženo bylo: 58 žádostí o grant


Finanční částka k rozdělení

V roce 2018 je finančním zdrojem pro podporu projektů realizovaných v roce 2018 příspěvek ochranného svazu autorského GESTOR, ve výši 1 821 000,-Kč.

Metodika rozdělování

Každý jednotlivý člen grantové komise, sestavené z renomovaných odborníků, posoudil všechny předložené projekty, které vyhověly pravidlům grantového řízení a ohodnotil je body na škále 1 – 10. Součtem bodového hodnocení celé komise vzniklo pořadí projektů reflektující společný názor komise. Takto vytvořené pořadí pak bylo směrodatné pro rozhodnutí o udělení grantu ve výši přiměřené potřebám projektu a možnostem nadace.  

V Praze 22. 6. 2018


Seznam projektů, kterým byly uděleny granty NSU Praha / GESTOR v roce 2018

1 (47 bodů) Entrance Gallery, spolek

projekt č. 49: Celoroční výstavní program galerie od července 2018
částka požadovaná: 80 000,-
částka udělená: 80 000,-

2–3 (41 bodů) Galerie 35m2
projekt č. 6: Celoroční výstavní program galerie červenec 2018 – červen 2019
částka požadovaná: 69 000,-Kč
částka udělená: 69 000,-Kč

2–3 (41bodů) Are / are-events
projekt č. 41: 12 hodinová konference – Performativní dílo Barbory Kleinhamplové a Evy Koťátkové v rámci projektu Institut úzkosti
částka požadovaná: 70 000,-Kč
částka udělená: 70 000,-Kč

4 (40 bodů) Jan Freiberg
projekt č. 51: Prezentace virtuální reality v galerii Na shledanou
částka požadovaná 99 000,-
částka udělená 85 000,-

5–8 (39 bodů) Spolek BM (Berlínskej model – galerie)
projekt č. 9: Celoroční výstavní činnost galerie 2018-2019
částka požadovaná 50 000,-
částka udělená 45 000,-

5–8 (39 bodů) Barbora Klímová
projekt č. 17: „Živá generace“ série setkání a kniha dokumentující mezigenerační dialog
částka požadovaná 70 000,-
částka udělená 65 000,-

5–8 (39 bodů) Projekt Lítost, z. s.
projekt č. 25: Výstava v galerii Lítost: „Snít o lepším životě při mstivém spánku“
částka požadovaná 184 770,-
částka udělená 95 000,-

5–8 (39 bodů) Fotograf 07, z. s.
projekt č. 46: Výstavní projekt Disto 4 (divadlo statického objektu) 14 výstav 2018
částka požadovaná 35 000,-
částka udělená 35 000,-

9–11 (38 bodů) Spolek Umělec má cenu
projekt č. 23: Umělec má cenu 2018, cena od Zbyňka Baladrána
částka požadovaná: 37 000,-
částka udělená: 35 000,-

9–11 (38 bodů) ArtMap, z. s.
projekt č. 35: Webový portál ArtMap
částka požadovaná 100 000,-
částka udělená 90 000,-

9–11 (38 bodů) Galerie Mimochodem, z. s.
projekt č. 47 série 4 výstav v galerii umístěné v podchodu metra stanice Karlovo náměstí.
částka požadovaná 43 000,-
částka udělená 40 000,-

12–13 (37 bodů) Fotograf 07
projekt č. 8: Fotograf festival – Ne-práce: Zaměstnání volnem: výstavy ve veřejném prostoru, diskuse, 2. pol. 2018
částka požadovaná 69 000,-
částka udělená 55 000,-

12–13 (37 bodů) Display, z. s.
projekt č. 50: Multilogues on Now: o zdraví, ekonomice a digitální kultuře
částka požadovaná 126 400,-
částka udělená 90 000,-

14–15 (36 bodů) Jan Rous
projekt č. 20: „Škola těch druhých“: alternativní umělecké vzdělání
částka požadovaná 60 000,-
částka udělená 50 000,-

14–15 (36 bodů) Michal Novotný
projekt č. 36: Výstava Marka Thera a Anny Daučíkové v Art in General NY.
částka požadovaná 70 000,-
částka udělená 65 000,-

16–17 (35 bodů) Hynek Alt
projekt č. 53: „Tower Clock, site-specific dílo vytvořené v rámci festivalu m3, červen-září 2018
částka požadovaná 66 000,-
částka udělená 55 000,-

16–17 (35 bodů) Marika Volfová
projekt č. 55: Výstava v galerii Pragovka „Temporary Paradise (vytvoření dočasné komunity fungující v galerijním prostoru: inspirace symbiotické koexistence)
částka požadovaná 20 000,-
částka udělená 20 000,-

18–20 (34 bodů) Agosto Foundation
projekt č. 4: De-archivace archivů Nadace Hermit a Centra pro Metamédia Plasy 1992-99
částka požadovaná 80 000,-
částka udělená 70 000,-

18–20 (34 bodů) Fotografic, spolek pro současné umění
projekt č. 10: Celoroční výstavní program galerie 2018-2019
částka požadovaná 50 000,-
částka udělená 45 000,-

18–20 (34 bodů) Přezpolní, z. s.
projekt č. 26: Kulturák Archa, generace umělců 90. let v obci Lubná
částka požadovaná 41 000,-
částka udělená 37 000,-

21–23 (33 bodů) Prostor Ideál (skupina umělců, Jakub Pospíšil)
projekt č. 21: Kognitivní mapování generace: výstavy, diskuse, akce umělců na počátku kariéry.
částka požadovaná 50 000,-
částka udělená 40 000,-

21–23 (33 bodů) Pragovka for Art, z. s.
projekt č. 27: Petra Hudcová a Hinda Weiss: Going Places, výstava v galerii Pragovka
částka požadovaná 130 500,-
částka udělená 65 000,-

21–23 (33 bodů) BCAA, z. s.
projekt č. 38: Right from Here Everything Is Flickering, výstava v Praze, Varšavě a v Českém centru v Berlíně
částka požadovaná 15 000,-
částka udělená 15 000,-

24 (32 bodů) Mgr. Tereza Špinková
projekt č. 57: Celoroční provoz venkovní galerie Dreamland, v Českých loděnicích v Libni
částka požadovaná 50 000,-
částka udělená 40 000,-

25–28 (31 bodů) Máš umělecké střevo? z. s.
projekt č. 2: „Praha – hranice“: Projekt usiluje o zapojení cizinců, žadatelů o azyl do společné umělecké aktivity; září 2018 – únor 2019, galerie Display.
částka požadovaná 31 800,-
částka udělená 30 000,-

25–28 (31 bodů) Eva Jiřičko a Mira Gáberová
projekt č. 7: Sváteční umělkyně – sváteční umění: Reakce na státní svátky performancemi a spoluprací s komunitou
částka požadovaná 80 000,-
částka udělená 65 000,-

25–28 (31 bodů) Grau kllktv, z. s.
projekt č. 37: Celoroční činnost Galerie Art v Brně
částka požadovaná 150 000,-
částka udělená 70 000,-

25–28 (31 bodů) Společnost Jindřicha Chalupeckého, z. s.
projekt č. 48: Experimentální výstava minulých laureátů Divácké ceny
částka požadovaná 170 000,-
částka udělená 75 000,-

29–32 (30 bodů) Lenka Střeláková
projekt č. 12: Rozvoj kulturního informačního portálu jelibojelito – jlbjlt.net, který poskytuje komplexní kontext současné umělecké scény
částka požadovaná 123 000,-
částka udělená 80 000,-

29–32 (30 bodů) Martina Nosková
projekt č. 30: Za doprovodu nástrojů paniky, performance, součást projektu „You are variation, version 08“, který se týká cirkulace vody v přírodě
částka požadovaná 25 000,-
částka udělená 20 000,-

29–32 (30 bodů) Jiří Skála
projekt č. 24: „Lidské aktivity“ symbolická digitální kategorizace aktivit na webu, ironizující převahu formálního pořádání a archivace dat
částka požadovaná 93 000,-
částka udělená 50 000,-

29–32 (30 bodů) Jana Bernartová
projekt č. 19: Parametrická digitální struktura
částka požadovaná 155 000,-
částka udělená 75 000,-

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů