Výsledky 22. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů.

Správní rada NSU Praha potvrdila 27. 2. 2014 doporučení odborné grantové komise, která ve složení Vjera Borozan, Martin Dostál, Gabriela Kotíková, František Kowolowski a Terezie Nekvindová posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha.

Bylo předloženo

 • 43 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů

 • 8 žádosti v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru

 • 5 žádostí v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit 

Finanční částka k rozdělení
Pro rok 2014 je hlavním zdrojem prostředků pro financování výročních grantů NSU Praha výnos z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF). Vinou obecné situace na peněžních trzích byl v minulém roce celkový výnos z nadačního jmění mimořádně nízký (87 700,-Kč). Po zvážení stávajících finančních možností nadace, s přihlédnutím k propadu příjmů v minulých letech, rozhodla správní rada uvolnit pro rozdělení třetím osobám ve veřejné soutěži pro rok 2014 částku 100 000,-Kč. (Což je částka mírně převyšující minimální hranici stanovenou nadaci pomocí průměrné hodnoty PRIBID v roce 2013.)

Metodika rozdělování
Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení každé žádosti níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu. Kvalitní dlouhodobé projekty institucí, které nejsou finančně zabezpečeny z jiných zdrojů, dostaly přednost před individuálními a jednorázovými akcemi a před projekty institucí, které mají k dispozici i jiné finanční zdroje.

Zrušení doplňkových grantů v roce 2014
Vzhledem k malé částce, kterou má v tomto roce NSU Praha k dispozici, rozhodla komise o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v průběhu roku. 

Grant společnosti Conseq
Kromě finanční částky pocházející z výnosů příspěvku NIF měla nadace pro rok 2014 k dispozici částku 20 000,-Kč, kterou v roce 2013 věnovala nadaci společnost Conseq Investment Management, a.s. Tato částka byla v plném rozsahu poskytnuta Centru pro současné umění Praha, o.p.s. k jehož podpoře váží nadaci její zakladatelské povinnosti formulované ve statutu. 

V Praze 27. 2. 2014


 

Seznam grantů udělených z prostředků NIF

1-2. (37 bodů)

 • BM (Berlínskej model), o.s.
 • Projekt: Provoz galerie současného mladého umění „Berlínskej model“
 • Částka požadovaná: 109 000,-, udělená: 20 000,-

 

2-3. (37 bodů)

 • CCP Curators & Critics Program. Arty Iniciativa za medializaci a popularizaci současného výtvarného umění
 • Projekt: Coming to Reality, mezinárodní výstavní projekt
 • Částka požadovaná: 20 000,-, udělená: 20 000,-

 

3-5. (35 bodů)

 • etc. galerie, o.s.
 • Program: Celoroční výstavní program 2014
 • Částka požadovaná: 283 000,-, udělená: 13 000,-

 

3-5. (35 bodů)

 • Galerie 35m2, o.s.
 • Projekt: Celoroční výstavní program 2014
 • Částka požadovaná: 54 000,-, udělená: 13 000,- 

 

3-5. (35 bodů)

 • Entrance Gallery, o.s.
 • Projekt: Celoroční výstavní program 2014
 • Částka požadovaná: 50 000,-, udělená 13 000,-

 

6. (33 bodů)

 • Artalk, o.s.
 • Projekt: Provoz internetového portálu 2014
 • Částka požadovaná: 40 000,-, udělená: 11 000,- 

 

7. (32 bodů)

 • Umělec má cenu 2014
 • Projekt: Umělec má cenu: Cena od Martina Zeta
 • Částka požadovaná: 36 000,-, udělená: 10 000,-

 

Na dalších místech se umístily projekty

8. (31 bodů)

 • Občanské sdružení „a“
 • Projekt: Celoroční činnost galerie Ferdinanda Baumanna v Praze 2014 

 

9-10. (28 bodů)

 • Galerie SPZ
 • Projekt: Celoroční výstavní program 2014

 

9-10. (28 bodů)

 • Dům umění České Budějovice
 • Projekt: Celoroční výstavní program 2014

 

11. (27 bodů)

 • INI projekt o.s.
 • Projekt: UMA Art Guide

 

12-13. (26 bodů)

 • Obraz doby (Vendula Fremlová)
 • Projekt: Deska, výstavní prostor out-door galerie v Ústí n. L.

 

12-13. (26 bodů)

 • Skutek (spolek kurátorů, umělců, teoretiků a kritiků umění)
 • Projekt: Webové stránky spolku 

 

Nadace lituje, že nemohla podpořit tyto a další kvalitní projekty přispívající k rozvoji současného českého výtvarného umění.

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů