Výsledky 18. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů

Správní rada NSU Praha potvrdila 23. 2. 2010 doporučení odborné grantové komise, která ve složení: Edith Jeřábková, Michal Kalhous, Rostislav Koryčánek, Václav Magid, Jan Rous posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha.

Předloženo bylo:

  • 41 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
  • 13 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
  • 2 žádostí v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit

Finanční částka k rozdělení

Pro rok 2010 je jediným zdrojem pro financování výročních grantů NSU Praha výnos
z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF). Pro rozdělení třetím osobám v otevřené veřejné soutěži má NSU Praha pro rok 2010 částku 500 000,- Kč.

Metodika rozdělování

Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení a bodování každého projektu níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené požadované částce a možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu.

Zrušení udělování doplňkových grantů v roce 2010

Vzhledem k malé částce, kterou má v tomto roce NSU Praha k dispozici, rozhodla komise o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v dalších třech termínech.

SEZNAM UDĚLENÝCH GRANTŮ

1 (48 bodů) Entrance Gallery
Projekt: Celoroční výstavní program
Částka požadovaná: 50 000,- / udělená 48 000,-

2 (47 bodů) Galerie 35m2
Projekt: Celoroční výstavní program
Částka požadovaná: 50 000,- / udělená 48 000,-

3 (45 bodů) Iniciativa Umělec má cenu
Projekt: Cena od Martina Poláka a Lukáše Jasanského
Částka požadovaná: 35 000,- / udělená 34 000,-

4-5 (44bodů) Eva Jiřička, Ondřej Brody, Mark Ther, Evžen Šimera
Projekt: Se slovy, performance ve veřejném prostoru města Vídně
(grant z oblasti umělecké dílo ve veřejném prostoru)
Částka požadovaná: 10 000,- / udělená 10 000,-

4-5 (44 bodů) o. s., Kolumbus
Projekt: Artedílna, terapie uměním
(Grant z oblasti umělecká tvorba sociálních minorit)
Částka požadovaná: 37 000,- / udělená: 32 000,-

6-8 (43 bodů) Dům umění České Budějovice
Projekt: Celoroční výstavní program galerie Dům umění Č.B.
Částka požadovaná: 150 000,- / udělená 50 000,-

6-8 (43 bodů) Lenka Vítková
Projekt: Celoroční výstavní program stánku č. 36 na Flora Olomouc
Částka požadovaná: 45 000,- / udělená: 43 000,-

6-8 (43 bodů) Ondřej Horák.
Projekt: Místa Počinu, sborník textů mapujících výstavní prostory v Čechách
Částka požadovaná: 20 000,- / udělená 19 000,-

9 (41 bodů) Matyáš Chochola
Projekt: Celoroční výstavní program galerie Potraviny v Brně
Částka požadovaná: 20 000,- / udělená 19 000,-

10-11 (40 bodů) Anymous art
Projekt: Anymous performance XI., festival akčního umění Plzeň
(Grant z oblasti realizace umělecké dílo ve veřejném prostoru)
Částka požadovaná: 20 000,- / udělená 19 000,-

10-11 (40 bodů) Galerie etc.
Projekt: Celoroční výstavní program
Částka požadovaná: 20 000,- / udělená: 19 000,-

12-15 (38 bodů) Ivan Vosecký Projekt: Velká bílá kniha
Částka požadovaná: 115 000,- / udělená: 50 000,-

12-15 (38 bodů) Divus, s. r. o.
Projekt: www.umelec.org, zpravodajský portál
Částka požadovaná: 120 000,- / udělená: 42 000,-

12-15 (38 bodů) Jiří Skála
Projekt: Snesitelnost výběru, průzkum racionalizace - video
Částka požadovaná: 28 000,- / udělená: 25 000,-

12-15 (38 bodů) Eastern Alliance, o.s.
Projekt: Konec západního konceptu, výstava a publikace
Částka požadovaná: 120 000,- / udělená: 42 000,-

Statistika žádostí

Realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru
Celkem žádostí: 13
Celková požadovaná částka: 1 366 000
Průměrná požadovaná částka: 105 077

Umělecká činnost v oblasti sociálních minorit
Celkem žádostí: 2
Celková požadovaná částka: 77 400
Průměrná požadovaná částka: 38 700

Obecný výroční grant
Celkem žádostí: 41
Celková požadovaná částka: 2 113 106
Průměrná požadovaná částka: 52 828

Celkem granty 2010
Celkem žádostí: 56
Celková požadovaná částka: 3 556 506
Průměrná požadovaná částka: 64 664

NSU Praha má z výnosů příspěvku NIF za rok 2009 pro rozdělení třetím osobám v roce 2010 k dispozici částku: 500 000,-Kč

Ke stanovenému datu nebyly dva z udělených grantů vyúčtovány ani nebyla zaslána zpráva o realizaci podpořených programů. Z toho důvodu byli oba žadatelé vyřazeni ze soutěže o granty v roce 2011. Na písemnou urgenci byly pak oběma žadateli splněny všechny podmínky smlouvy během 1. poloviny roku 2011. 

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů