Roční granty za rok 2002

Zpráva o rozděleni grantů NCSU pro rok 2002

Poté, co byla 27.3.2002 podepsána smlouva mezi Fondem národního majetku ČR a Nadací pro současné umění Praha o převodu příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) a v ní výslovně řečeno, že NSU Praha smí v tomto roce užít vymezenou část těchto prostředků pro udělení grantů, sešla se 11.3.2002 Grantová komise NSU a posoudila žádosti o výroční, specifické a doplňkové granty, které byly odevzdány v termínech do 15.12.2001 a do 31.3.2001

Skutečnost, že nebylo možno přistoupit k rozdělování grantů ihned po termínu odevzdání 15.12.2001 pro nedořešený proces převodu finanční částky z NIF byla oznámena žadatelům dopisem 9.1.2002. 


Roční granty:

Ján Mančuška : (70 000 Kč.) for a catalogue for the exhibition Artists - Texts

Jana Kalinová; : (60 000 Kč.) for the artist's exhibition at galerie Escort in Brno. 

PAS : (60 000 Kč.) for a catalogue of the exhibition Czech made presented in Paris and Ústi nad Labem

Galerie Klatovy : (60 000 Kč.)for the Wilderness, in Klatovy/Klenova

Denisa Kovrčová : (40 000 Kč.) for the artist's exhibition Biplatine, in Sante Fe, USA

Miloš Šejn : (40 000 Kč.)for the realization of a CD-ROM entitled Landá

Jiří Matějů : (20 000 Kč.)for the artist's exhibition at the Moravian Gallery in Brno 


Umění sociálních minorit:

SLOVO 21, o.s. : (15 000 Kc)
Kurzy pro romské výtvarníky

Umění ve veřejných prostorách:
Pode Bal : (70 000 Kc)

o.s. Kunst macht Frei, sedmidílný projekt na Pražském hradě
Štěpánka Šimlová : (50 000 Kc)

Digilogues, projekt v pražském metru
Eva Husáková : (15 000 Kc)

Kampaň, projekt v Ústí n. Labem
Výstavy současného umění na Pražském hradě: 

České loutky : (200 000 Kc)
loutky a scéna jako výtvarný artefakt, výstava v Císařské konírně 

POLITIK-UM : (300 000 Kc)
výstava politického umění na nádvořích a galeriích PH 


Doplňkové granty udělené v 1. a 2. čtvrtletí 2002:

1.Michal Koleček, katalog IV. bienále mladého umění Zvon 2002. Udělená částka 20. 000

2.David Adamec, výstava Encuentros intimos dela tercera clase v NoD Praha Udělená (požadovaná) částka 5 000

3.Ateliér VPM FaVU VUT Brno, výstava studentů a absolventů ateliéru Tomáše Rullera v Galerii kritiků, Praha Udělená částka 20 000

4.Michal Nesázal, výstava Neonland2002 v Galerii U bílého jednorožce, Klatovy Udělená částka 20 000

5.Přemysl Řepa, Romano Drom-Cesty Romů, výstava fotografií Evy Davidové v Plzni Udělená částka 20 000

6.Ivana Junková, Dary světa, výstava studentů VŠUP Praha, Ateliér Doubner, Praha Udělená částka: 10 000

7.Jan Vyškovský, Glosář veřejného prostoru v ČR Udělená částka 10 000

8.František Kowolowski, Lokální entropie, výstava v galerii Emila Filly v Ústí n. Labem Udělená částka 5.000 


Doplňkové granty udělené ve 3. čtvrtletí 2002:

1.Unie výtvarných umělců ústecké oblasti: SMS / Short Message Strategy konání: říjen - listopad Městská galerie Šternberk požadovaná a udělená částka: 20 000,-Kč

2.Radek Váňa: Heading for Grand Central - From Central Europe to Central Station konání: podzim, zima 2002, požadovaná částka: 40 000,-Kč, udělená částka,- 20 000,-Kč

3.Tomáš Hlavina: katalog k samostatné výstavě požadovaná a udělená částka: 20 000,-Kč

4.Display: Výstavní program galerie podzim - zima 2002 požadovaná a udělená částka: 20 000,-Kč

5.Jolana Havelková: Dočasná setkání, fotografický projekt požadovaná a udělená částka: 10 000,-Kč

6.Dům umění města Brna: Mezi realitou a fikcí - A.K.T. III. mezinárodní festival performančního umění požadovaná a udělená částka: 20 000,-Kč 


Doplňkové granty udělené ve 4. čtvrtletí 2002:

1.Občanské sdružení BAOBAB: Arteterapie a neprofesionální umělecká činnost duševně nemocných Udělená částka 20 000 Kč

2.Petr Oswald: Veronika Zapletalová, Výstava a katalog "Chatařství", konání 6.11 - 10.12.02 Udělená částka 20 000 Kč

3.Občanské sdružení R-Mosty: Obchůdek Romen, výstava R.Dzurka Udělená částka 20 000 Kč

4.Společnost pro studia člověka, o.s. : Kulturní identita českých krajanů na severním pobřeží Černého moře - prezentace projektu v Praze, Moskvě a v Brně. Udělená částka 20 000 Kč

5.Jindřich Červeňák: Roční provoz serveru ARTICL.COM Udělená částka 20 000 Kč

6.Dialog vědy s uměním, o.s. : Účast na sympóziu ArtSci2002 v USA Udělená částka: 20 000 Kč

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů