Výsledky 19. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů 

Správní rada NSU Praha potvrdila 21. 2. 2011 doporučení odborné grantové komise, která ve složení Edith Jeřábková, Tomáš Knoflíček, Rostislav Koryčánek, Jiří Ptáček, Jan Rous posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha.


Bylo předloženo:
61 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
21 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
13 žádostí v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit
2 žádosti nebyly přijaty do soutěže pro nedodržení smluvních podmínek v minulém roce 


Finanční částka k rozdělení
Pro rok 2011 je jediným zdrojem pro financování výročních grantů NSU Praha výnos z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF). Pro rozdělení třetím osobám v otevřené veřejné soutěži má NSU Praha pro rok 2011 částku 400 000,-Kč.

Metodika rozdělování
Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení a bodování každého projektu níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené požadované částce a možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu. Skupinové výstavy a dlouhodobé projekty dostaly přednost před individuálními a jednorázovými.

Nadace velmi lituje, že nemohla podpořit řadu velmi kvalitních projektů.

Zrušení doplňkových grantů v roce 2011
Vzhledem k malé částce, kterou má v tomto roce NSU Praha k dispozici, rozhodla komise o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v průběhu roku.

V Praze 21. 2. 2011


Seznam udělených grantů:

1.(47 bodů) Čtyři dny v pohybu
Projekt: Místa činu III - Use Your Public Space
Částka požadovaná: 70 000,-, udělená 50 000,-

2.(45 bodů) Dům umění České Budějovice
Projekt: Celoroční výstavní program galerie Dům umění Č.B.
Částka požadovaná: 150 000,-, udělená 40 000,- 

3-5. (44 bodů) Galerie 35m2
Projekt: Celoroční výstavní program
Částka požadovaná: 50 000,-, udělená 30 000,-

3-5. (44bodů) Pastiche Filmz
Projekt: Jiné vize, výstava a soutěž v rámci festivalu PAF Olomouc
Částka požadovaná: 10 000,-, udělená 10 000,- 

3-5. (44 bodů) etc. Galerie
Projekt: Celoroční výstavní program
Částka požadovaná: 80 000,- udělená: 30 000,- 

6-8. (43 bodů) Ondřej Horák
Projekt: Benzinka, dokumentace projektů v alternativním prostoru
Částka požadovaná: 25 000,-, udělená 20 000,-

6-8. (43 bodů) Vasil Artamonov
Projekt: What Keeps Elites Alive, výstavní a výzkumný projekt
Částka požadovaná: 18 800,-, udělená: 16 000,-

6-8. (43 bodů) Pavel Sterec
Projekt: Včelstvo, skupinová mezinárodní výstava
Částka požadovaná: 14 000,-, udělená 13 000,- 

9-10. (42 bodů) Lukáš Hájek
Projekt: Hájek Polcar, prezentace projektu v GASK
Částka požadovaná: 11 750,-, udělená 10 000,- 

9-10. (42 bodů) Poco a poco animato, o.s.
Projekt: Galerie Podchod, program galerie ve veřejném prostoru
(Grant z oblasti realizace umělecké dílo ve veřejném prostoru)
Částka požadovaná: 65 000,-, udělená 30 000,-

11-17. (41 bodů) Galerie SPZ
Projekt: Celoroční výstavní program
Částka požadovaná: 120 000,-, udělená: 23 000,- 

11-17. (41 bodů) Společnost Jindřicha Chalupeckého
Projekt: Výstava finalistů v roce 2011
Částka požadovaná: 50 000,-, udělená: 23 000,- 

11-17. (41 bodů) Matyáš Chochola
Projekt: Katalog Galerie Potraviny v Brně
Částka požadovaná: 15 000,-, udělená: 13 000,- 

11-17. (41 bodů) Iniciativa Umělec má cenu
Projekt: Cena od Václava Stratila
Částka požadovaná: 50 000,-, udělená: 23 000,- 

11-17. (41 bodů) Entrance Gallery
Projekt: Celoroční výstavní program
Částka požadovaná: 50 000,-, udělená: 23 000,- 

11-17. (41 bodů) David Korecký
Projekt: Exhibitions on Tour International Database - ETID
Částka požadovaná: 45 000,-, udělená: 23 000,- 

11-17. (41 bodů) SVIT Praha
Projekt: Celoroční výstavní program
Částka požadovaná: 100 000,-, udělená: 23 000,-

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů