Výsledky 13. kola výročních a doplňkových grantů NSU Praha pro umělecké projekty realizované v roce 2005.

Správní rada NSU Praha potvrdila 23. 2. 2005 doporučení odborné grantové komise, která ve složení: Vladimír Havlík, Marie Klimešová, David Kulhánek, Vojtěch Lahoda, Tomáš Pospiszyl posoudila žádosti o granty NSU Praha pro rok 2005.

Předloženo bylo:

  • 42 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
  • 9 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
  • 6 žádostí v oblasti výtvarné činnosti v oblasti sociálních minorit
  • 12 žádostí o doplňkový grant

Finanční částka k rozdělení

 Pro rok 2005 byl jediným zdrojem pro financování výročních grantů NSU Praha příspěvek Nadačního investičního fondu (NIF). Z ročního výnosu tohoto příspěvku měla NSU Praha k dispozici pro rok 2005 částku 1 288 000,- Kč. Z toho komise doporučila 1 000 000 rozdělit a 288 000 ponechat pro rozdělení v dalších třech termínech doplňkových grantů (konec března, června a září).

Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení všech žádostí tyto projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené požadované částce. 

Granty udělené v kategorii obecných výtvarných projektů:

1. (50 bodů) Umělecká skupina Rafani
Projekt: Sborník přednášek o současném umění konaných od 2003 v aule FFUK v Praze pod hlavičkou Galerie Co 14
Požadovaná a udělená částka 42 000 Kč

2. (49 bodů) Dům umění České Budějovice
Projekt: Celoroční výstavní plán deseti výstav českých i zahraničních umělců, svědčící o cílevědomé a konsistentní výstavní strategii kurátora Michala Škody
Požadovaná a udělená částka 150 000 Kč

3. (46 bodů) Anymous Art, nezávislé sdružení autorů
Projekt: Každoročně pořádaný festival akčního umění ve veřejném prostoru Plzně
Požadovaná a udělená částka 10 000 Kč

4. (45 bodů) Galerie Šternberk
Projekt: Celoroční výstavní program sestavený z kvalitních a zajímavých výstav a pořádaný mimo velká kulturní centra
Požadovaná a udělená částka 57 000 Kč

5. (44 bodů) Klub Galerie V kapli v Bruntále
Projekt: Celoroční výstavní program aktivní kulturní iniciativy
Požadovaná a udělená částka 25 000 Kč

6. (42 bodů) Ondřej Brody
Projekt: Krátkodobá stipendia českým umělcům pro pobyt v Berlíně v multifunkčním prostoru Production
Požadovaná a udělená částka 47 000 Kč

7. (41 bodů) Jan J. Kotik
Projekt: Retrospektivní katalog shrnující uměleckou tvorbu výrazného příslušníka české umělecké scény za posledních deset let
Požadovaná a udělená částka 75 000 Kč

8. (37 bodů) P - Centrum, Olomouc. Středisko prevence, léčby a integrace osob ohrožených drogovou závislostí
Projekt: Celoroční program galerie U Mloka
Požadovaná a udělená částka 60 000 Kč

9. (36 bodů) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s., Ústí nad Labem
Projekt: Celoroční výstavní program galerie známe kvalitními uměleckými projekty a mezinárodními kontakty
Požadovaná a udělená částka 120 000 Kč

7.- 11. (34 bodů) Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Projekt: "Od země přes kopec do nebe", výstava o chůzi, poutnictví a posvátné krajině
Požadovaná částka 150 000 Kč / udělená částka 120 000 Kč

10.- 11. (34 bodů) České centrum Londýn
Projekt: Osmitýdenní pobyt Jiřího Černického v rezidenčním centru Vivid v Birminghamu a realizace a prezentace objektu "Gagarinova věc"
Požadovaná a udělená částka 100 000 Kč


Granty v kategorii Umělecká činnost v oblasti sociálních minorit

1. (40 bodů) Občanské sdružení Rami, Komunitní centrum Matiční, Ústí n. Labem
Projekt: Dívej se, poslouchej, hraj si, podpora tvůrčích aktivit a zprostředkování současného umění romským dětem
Požadovaná a udělená částka 28 300 Kč

2. (32 bodů) Okamžik, sdružení pro podporu nejen nevidomých
Projekt: Vydání výtvarných publikací souvisejících se zrakovým postižením
Požadovaná a udělená částka 60 000 Kč


Granty v kategorii Umělecké dílo ve veřejném prostoru

1. (41 bodů) Barbora Klímová Projekt: "SLIders", intervence do veřejného osvětlení města Brna. Požadovaná a udělená částka 18 800 Kč


Doplňkové granty pro 1. čtvrtletí 2005:

1.- 2. (48 bodů) Filip Cenek

Projekt: Obrazová příloha katalogu výstavy v Moravské galerii v Brně Dobré zprávy, Slabikář
Požadovaná a udělená částka 3 900 Kč

1.- 2. (48 bodů) Jiří Havlíček
Kino bez filmu, prezentace nestandardních animací v rámci standardního programu kin
Požadovaná a udělená částka 12 000 Kč

3. (40 bodů) Ondřej Skála
Projekt: Alternativní přednášky. Pokus o alternativní způsoby prezentace současného umění
Požadovaná a udělená částka 20 000 Kč

4. (38 bodů) Čestmír Suška
Projekt: Rezidenční pobyt ve Vermont Studio Center
Požadovaná a udělená částka 20 000 Kč


Lenka Klodová: Vítězky, realizace díla ve veřejném prostoru: 7 obrazů těhotných sportovkyň na opěrné zdi Letenských sadů od 25. 4. do 27. 6. 2005
46 bodů, částka požadovaná a udělená 18.600 Kč

Tomáš Vaněk: Particip č. 18/2, projekt pro Prague Biennale II
44 bodů, částka požadovaná a udělená 20.000 Kč

Alena Kotzmannová: Autorská výstava souboru Klasika v galerii Emila Filly v Ústí n. Labem
42 bodů, částka požadovaná a udělená 15.000 Kč

Petr Bergmann: Výstava Criss/Cross 2005, další ročník úspěšné česko-německo-polské výstavy v pivovaře Broumov
40 bodů, částka požadovaná a udělená 16.000 Kč

Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem: "We are what we are", rómská problematika v kontextu současného výtvarného umění
37 bodů, částka požadovaná 20 000 / částka udělená 19.000 Kč

Mariana Serranová: Mainstreamová kultura, Mezioborový projekt zaměřený na sociální zdroje vizuální kultury
33 bodů, částka požadovaná 18.100 Kč / částka udělená 17.000 Kč


3. čtvrtletí:

PAS - Produkce Aktivit Současnosti pro projekt Neosamizdat: projekt periodického vydávání plakátů, které obsahují sdělení oslovených subjektů. 20.000 Kč

Zuzana Štefková, kurátorka, pro projekt J ́Désire, katalog k výstavě mladých umělců s tématem milostné touhy pořádané ve výstavní síni VŠUP
Požadovaná a udělená částka 10.400 Kč 

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů