Roční granty za rok 1996 


David Černý : (99 500 Kč)
Artist's exhibition catalogue, Svěstka Gallery, Prague
(Projekt nebyl realizován, finanční částka nebyla vrácena) 

Petr Svárovský: (99 000 Kč)
Artist's exhibition catalogue, "Azerofobie", City Gallery of Prague

Federico Díaz : (50 000 Kč)
Artist's exhibition catalogue, City Gallery of Prague

Martin Janíček : (100 000 Kč)
Artist's exhibition catalogue and CD, "Sound Objects and Installation", Gallery of Young Artists, Brno

Lukáě Jasanský, Martin Polák : (91 500 Kč)
Artists' exhibition catalogue, "Photographic Abstraction", JNJ Gallery, Prague

Antonín Střížek : (70 000 Kč)
Artist's exhibition catalogue, Václav Špála Gallery, Prague

Jan Ambrůz : (100 000 Kč)
Artist's exhibition catalogue, House of Arts, Brno

Stanislav Zippe : (80 000 Kč)
Artist's exhibition catalogue Three Light Installations, City Gallery of Prague

Civic Association Svároy : (130 000 Kč)
Artist group exhibition catalogue, Confrontation Svarov 1996

Union of Visual Artists from the Region of Ústí nad Labem : (50 000 Kč)
Exhibition catalogue,"Broken Balance", Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem and the Gallery of Visual Arts, Liberec


Doplňkové granty

Adéla Matasová : (20 000 Kč)
Artist's exhibition, National Gallery in Prague

Petr Jochman : (20 000 Kč)
Artist's exhibitions in Usti nad Labem., Brno and Opava

Josef Daněk : (20 000 Kč)
Documentation of artist's performances

Jiří Černický, Pavel Kopřiva : (30 000 Kč)
Artists' exhibition, Gallery of the White Unicorn, Klatovy

Adriana Skálová : (10 000 Kč)
Artist's exhibition "Touch, Please", Lemberk Castle

Michal Gabriel, Vladimír Kokolia : (12 000 Kč)
Artists' exhibition, Emil Filla Gallery, Usti nad Labem

Beth M. Zondermann : (20 000 Kč)
Artist's exhibition, MXM Gallery, Prague

Alva Hajn (galerie Klatovy - Klenová) : (20 000 Kč)
Documentation of the life-time work of a forgotten Czech artist

Jana Vidová-Źáčková : (90 000 Kč)
Travel grant for participation in the 1996 Biennial of Contemporary Arts, Sao Paulo, Brazil

Jiří Vorel : (7 000 Kč)
Artist's exhibition, Genia Loci Gallery, Prague

Vladimír Kopecký : (25 000 Kč)
Travel grant, for V. Kopecký and two of his students from the Academy of Applied Arts, to the "Venezia Aperto Vetro", Italy

Social House in Neratovice : (5 000 Kč)
Workshop project "Neratovice - Recultivated Town"

Jaroslav Nenička : (15 000 Kč)
Exhibition of eight Czech artists, Museum of History, Stockholm, Sweden

Richard Tymeš : (12 000 Kč)
Artist's exhibition, "In the Time of Dragons", Dobřiš City Gallery

Aleš Kuneš : (15 000 Kč)
Travel grant for participation in "Coincidence V", Cologne, Germany

Jaroslav Kořán : (4 000 Kč)
Inter-media performance, "Dreamer's Crossing", Gent, Belgium

Pavel Kopřiva : (36 000 Kč)
Travel grant for participation in, "Manifesta", Rotterdam, The Netherlands

Martin Zet : (20 000 Kč)
Travel grant for participation at the international symposium "Stone in Galilee", Israel

Robert Novák : (45 000 Kč)
Artist Residency stipend, Chelsea Institute of Art and Design, London, UK

František Skála jr. : (22 022 Kč)
Travel grant, artist exchange project with the Ohio Arts Council, USA

Vratislav K.Novák : (19 000 Kč)
Travel grant, artist exchange project with thee Ohio Arts Council, USA

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů