Výsledky 24. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů

Správní rada NSU Praha potvrdila 3. 3. 2016 doporučení odborné grantové komise, která ve složení Vjera Borozan, Viktor Čech, Gabriela Kotíková, František Kowolowski a Josef Ledvina posoudila žádosti o výroční granty NSU Praha pro projekty realizovaní v roce 2016.

Bylo předloženo 

  • 25 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů

  • 7 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru

  • 2 žádosti v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit 

Finanční částka k rozdělení
Stejně jako v minulých letech je finančním zdrojem pro podporu projektů realizovaných v roce 2016 výnos z nadační jistiny vytvořené příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF).

Po zvážení stávajících finančních možností nadace, s přihlédnutím k propadu příjmů v minulých letech, rozhodla správní rada nadace uvolnit pro rozdělení třetím osobám ve veřejné soutěži pro rok 2016 částku 100 000,-Kč.

V roce 2014 vložila nadace podstatnou část nadační jistiny do koupě domu v ulici Dukelských hrdinů v Praze 7, který má sloužit potřebám podpory současného výtvarného umění. Dům Nadace pronajala Centru pro současné umění Praha, o.p.s. s očekáváním, že po jeho rekonstrukci umožní zisk z nájmu domu zvýšit částku rozdělovanou každoročně v grantovém programu.

Metodika rozdělování
Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení každé žádosti níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu.

Zrušení doplňkových grantů v roce 2016
Vzhledem k malé částce, kterou má v tomto roce NSU Praha k dispozici, rozhodla komise o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v průběhu roku.

Grant společnosti Conseq
Kromě finanční částky pocházející z výnosů příspěvku NIF měla nadace pro rok 2015 k dispozici částku 10 000,-Kč, kterou v roce 2015 věnovala nadaci společnost Conseq Investment Management, a.s. Tato částka byla v plném rozsahu poskytnuta Centru pro současné umění Praha, o.p.s. k jehož podpoře váží nadaci její zakladatelské povinnosti formulované ve statutu.

V Praze 4. 3. 2016 


 

Seznam projektů, kterým byly uděleny granty NSU Praha v roce 2016

1. (43 bodů) Umělec má cenu
projekt: Umělec má cenu 2016 – Cena od Jiřího Surůvky
částka požadovaná: 30 000,-Kč
částka udělená: 21 000,-Kč

2.-3. (41 bodů) Galerie 35m2
Projekt: celoroční program galerie v roce 2016
částka požadovaná: 29 000,-Kč
částka udělená: 16 000,-Kč

2.-3. (41 bodů) Dušan Zahoranský
projekt: Aparát utopického obrazu. Projekt pro New York
částka požadovaná: 20 000,-Kč
částka udělená: 16 000,-

4.-5. (39 bodů) Mariana Serranová
projekt: Aleš Čermák. Předobraz přicházejících selhání. Performance
částka požadovaná: 15 000,-Kč
částka udělená: 15 000,-Kč

4.-5. (39 bodů) Entrance Gallery
projekt: Celoroční výstavní program 2016
částka požadovaná: 50 000,-Kč
částka udělená: 16 000,-Kč

6. (38 bodů) Spolek Skutek
projekt: Workshop a publikace
částka požadovaná: 21 500,-Kč
částka udělená: 16 000,-Kč


 

Na dalších místech se umístily projekty

7.-8. (37 bodů) Markéta Stará Macieira Condeixa MA
projekt: Velký bratr – malý bratr, výstava Johany Pošové a Barbory Fastrové

7.-8. (37 bodů) Galerie SPZ
projekt: Celoroční výstavní program 2016

9. (36 bodů) Petermann Tomáš
projekt: Galerie Buňka, Ústí n. L., celoroční výstavní program

10.-12. (33 bodů) Kulturní středisko města Blanska
Celoroční výstavní program galerie

10.-12. (33 bodů) Adéla Matasová
projekt: Dvě výstavy a katalog

10.-12. (33 bodů) Alena Kotzmannová
Projekt: Pokus o znovunalezení skutečnosti. Samostatná výstava

 

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů