Výsledky 15. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných projektů

Správní rada NSU Praha potvrdila 27. 2. 2007 doporučení odborné grantové komise, která ve složení: Vladimír Havlík, Ondřej Chrobák, Pavlína Morganová, Hana Rousová, Jiří Zemánek posoudila žádosti o granty NSU Praha pro rok 2007.

Předloženo bylo:

  • 56 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
  • 20 žádostí v kategorii projekt pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru
  • 6 žádostí v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit
  • 19 žádostí o doplňkový grant

Finální částka k rozdělení:

Pro rok 2007 byl jediným zdrojem pro financování výročních grantů NSU Praha příspěvek Nadačního investičního fondu (NIF). Z výnosu tohoto příspěvku za rok 2006 má NSU Praha k dispozici pro rok 2007 částku 635 000,- Kč. Z toho komise doporučila 470 000,- rozdělit mezi předložené výroční granty a 165 000,- ponechat pro granty doplňkové (maximální částka 20 000,- Kč), které budou uděleny během roku v termínech: 31. březen, 30. červen a 30. září.

Metodika rozdělování

Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení a bodování každého projektu níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené požadované částce a možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu. Vedle těchto hlavních kritérií vzala komise v úvahu finační možnosti pořadatele, konkrétně odmítla podpořit velmi kvalitní výstavy prezentované v institucích, které operují s daleko větším rozpočtem než NSU Praha (Národní galerie, Národní muzeum apod.). S jistými rozpaky komise podpořila kvalitní projekty institucí reprezentujících krajská a jiná velká města, která, podle mínění komise, by měla nevelké částky potřebné k realizaci projektů nalézt ve svých rozpočtech.

Velký převis poptávky

Na základě patnáctileté zkušenosti s udělováním grantů NSU Praha, konstatuje, že zájem i kvalita předkládaných žádostí o podporu výtvarných aktivit individuálních umělců i kulturních institucí neklesá, nýbrž naopak stoupá. Finační možnosti nadace zůstávají však po tom, co George Soros ukončil v roce 2003 svou pravidelnou desetiletou podporu, značně omezené. V tomto roce 2007 byla nadace schopna uspokojit jen 8% z úhrnně požadované částky na podporu předložených projektů. Nadace doufá, že trvale stoupající hospodářská prosperita státu se v budoucích letech projeví i ve vzrůstající podpoře občanských iniciativ v oblasti kultury a zvyšování kvality a barevnosti života.

SEZNAM UDĚLENÝCH GRANTŮ:

A. v kategorii obecných výtvarných projektů:

1 (50 bodů) Milena Slavická, OSVU
Projekt: Sborník - Jindřich Chalupecký a moskevské neoficiální umění 70. a 80. let. Reflexe historie ruského neoficiálního umění a Chalupeckého role v ní
Požadovaná částka 30 000,- / udělená částka: 25 000,- Kč

2-3 (46 bodů) Dům umění České Budějovice
Projekt: Současné umění a architektura. Celoroční výstavní plán. Tradičně velmi kvalitní celoroční výstavní program kombinující české a zahraniční umění
Požadovaná částka: 150 000,- / udělená částka: 50 000,- Kč

2-3 (46 bodů) display, o. s.
Projekt: display 2004 – 2006. Katalog výstav, workshopů a přednáškové činnosti významné pražské galerie současného umění
Požadovaná částka: 55 000,- / udělená částka: 30 000,- Kč

4-6 (42 bodů) Martin Zet
Projekt: Demolice 2007, festival performancí s početnou účastí známých zahraničních umělců - pokračování projektu Parní válec
Požadovaná částka: 150 000,- / udělená částka: 50 000,- Kč

4-6 (42 bodů) Galerie Entrance
Projekt: Celoroční výstavní program galerie, která od poloviny roku 2005 prezentuje tvorbu mladých českých i zahraničních umělců v prostoru Karlin Studios
Požadovaná částka 100 000,- / udělená částka 50 000,- Kč

4-6 (42 bodů) MKZ, p. o. – Galerie Šternberk
Projekt: Celoroční výstavní program kombinující nejaktuálnější české současné umění s regionální tvorbou Požadovaná částka 76 000,- / udělená částka: 30 000,- Kč

7-9 (41 bodů) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem
Projekt: Celoroční výstavní program galerie sestavený ze zajímavých projektů umělců a uměleckých skupin středoevropského regionu
Požadovaná částka 150 000,- / udělená částka: 40 000,- Kč

7-9 (41 bodů) Václav Magid
Výstava Punctum v galerii Futura. Přehlídka videotvorby umělců mladé a střední generace současné pražské scény
Požadovaná částka 52 000,- / udělená částka 25 000,- Kč

7-9 (41 bodů) Galerie Půda, o.s. Jihlava
Projekt: Vizuální hody 07. Výstavní činnost galerie, která od roku 2003 realizuje skromnými prostředky kvalitní výstavní program
Požadovaná částka 23 835,- / udělená částka 20 000,- Kč

10 (40 bodů) P-Centrum
Projekt: Celoroční výstavní program galerie U mloka. Činnost galerie, jejíž činnost je součástí programu střediska prevence, léčby a integrace osob ohrožených drogovou závislostí. Jedna z mála institucí, která chápe současné umění jako účinný nástroj k léčení sociálních nemocí.
Požadovaná částka 60 000,- / udělená částka 30 000,- Kč

11 (39 bodů) Josef Bolf
Projekt: První retrospektivní výstava tvorby významného českého umělce doprovázená katalogem shrnujícím celou šíři dosavadní tvorby autora.
Požadovaná částka 100 000,- / udělená částka 30 000,- Kč

12-14 (38 bodů) René Rohan
Projekt: Kulturnet.cz, projekt informačního internetového serveru poskytujícího informace o dění na české umělecké scéně.
Požadovaná částka 100 000,- / udělená částka 30 000,-Kč

12-14 (38 bodů) Lenka Vítková
Projekt: 7 výstav současného umění ve stánku č. 36 výstaviště Flora Olomouc. Kvalitní výstavní program v neobvyklém a hojně navštěvovaném prostředí.
Požadovaná částka 90 000,- / udělená částka 30 000,- Kč

2-14 (38 bodů) Lenka Dolanová
Projekt: „Kanalizační ozvěny – komunikace a hygiena“, výstava současného umění doprovázená sérií přednášek, performancí a koncertů, v bývalé čistírně odpadních vod v Bubenči.
Požadovaná částka 80 000,- / udělená částka 30 000,- Kč

V kategoriích Umělecké dílo ve veřejném prostoru, Výtvarná aktivita v oblasti sociálních minorit a v kategorii doplňkových grantů prvního čtvrtletí 2007 nebyly uděleny žádné granty.

Částka určená pro doplňkové granty v roce 2007 ve výši 165 000,- Kč byla rozdělena v 2. kole doplňkových grantů, jak uvádí následující tisková zpráva vydaná 24. 4. 2007:

Zpráva o udělení doplňkových grantů Nadace pro současné umění Praha na podporu výtvarných projektů ve 2. čtvrtletí 2007

Správní rada NSU Praha potvrdila 24. 4. 2007 doporučení odborné grantové komise, která ve složení Ondřej Chrobák, Pavlína Morganová, Hana Rousová, Jiří Zemánek posoudila žádosti o doplňkové granty NSU Praha podané v 2. čtvrtletí 2007.

Z 36 kvalitních žádostí, které byly k datu 31. 3. předloženy, vybrala komise individuálním hodnocením následujících 11 projektů. Vzhledem k velmi omezené částce, kterou má NSU Praha v tomto roce k dispozici bylo rozhodnuto snížit pro toto kolo limit doplňkového grantu z 20 000,- na 15 000,- Kč. Tato částka byla přidělena všem níže uvedeným projektům.

NSU Praha tímto 2. kolem doplňkových grantů vyčerpala svůj rozpočet pro rok 2007 a následující dvě kola doplňkových grantů (uzávěrka 30. 6. a 30. 9.) ruší.

SEZNAM UDĚLENÝCH GRANTŮ:

1 (35 bodů) Galerie Eskort v Brně
Projekt: Celoroční výstavní plán galerie

2-5 (33 bodů) Lenka Dolanová, Michal Kindernay
Projekt: It ́s Fun to Be a Bohemian. Prezentace videodokumnetu o historii bývalé čtvrti Pilsen v Chicagu

2-5 (33 bodů) Trafačka
Projekt: Výstavní činnost nezávislé galerie Trafačka v Praze 9

2-5 (33 bodů) Barbora Šedivá
Projekt: Brno meets Multiplace. Série kulturních akcí, které zapojují tvorbu domácích umělců do kontextu mezinárodního projektu Multiplace

2-5 (33 bodů) Vjera Borozan
Projekt: Invisible Things. Výstava současného českého umění v galerii Trafo v Budapešti

6 (31 bodů) Skupina „Artistka“
Projekt: ... domácí Výstava a katalog tvorby skupiny výtvarnic inspirovaných domácími motivy

7-8 (29 bodů) Galerie Vernon - Fotodokument.cz, o. s.
Projekt: Výstavní internetový portál www.Fotodokument.cz

7-8 (29 bodů) Skupina Ládví
Projekt: Prezentace výsledků studijních pobytů v lokalitě Ládví

9 (28 bodů) Centrum nové architektury
Projekt: 2007: CNA jako most do Ostravy; CNA jako porodnice; CNA kaleidoskop

10-11 (27 bodů) Milan Kozelka
Projekt: Třicet spiritistických příběhů. Multimediální projekt prezentovaný na festivalu Howlfest, New York

10-11 (27 bodů) Luksuc-notone, o. s.
Projekt: Kazalky - série veřejných prezentací projektu Kazalky v Praze a v Augsburgu. Kazalky jsou elastické oděvy s čidly umožňujícími pohybovou a myšlenkovou interakci. 

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů