Dosavadní příjemci grantů NSU Praha:

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů