Vytváříme skupinu jednotlivců z různých oborů, pro které je současné umění dlouhodobou inspirací. Cílem této neformální rady pojmenované „Rodina partnerů NSU“ je při společných setkáních hledat nové cesty, jak inspirovat další osoby k cestě za poznáním, které umění nabízí.

Za veškeré úspěchy, jichž Nadace v uplynulých třiceti letech svého působení dosáhla, a za vše čím si vybudovala postavení jedinečné instituce zasvěcené nově vznikajícímu umění, vděčí NSU právě spolupráci s výjimečnými osobnostmi české a světové kulturní společnosti.

Přejete-li si také vy inspirovat ostatní svými činy směřujícími k podpoře umění, přidejte se k nám.
Vaše rady a zkušenosti jsou pro nás důležité.

Kontaktujte nás.

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů