Vytváříme klub neboli rodinu příznivců Nadace pro současné umění a nadačního domu Pekárna.

Chceme po vzoru západních institucí vytvořit skupinu našich podporovatelů, kterým bychom skrze speciální prohlídky, přednášky, společenské akce a diskuse chtěli otevírat cestu k současnému výtvarnému umění, které je tak často považováno za nesrozumitelné a nic neříkající většinové společnosti. Pomozte nám podpořit rozvoj sociální role současného umění. Toto umění, citlivě reaguje na dění ve společnosti a různými formami i ovlivňuje její vývoj. Je na institucích jako je ta naše, aby nabízela pomocnou ruku všem, kteří do vztahu s uměním vstupují. Ať jsou to tvůrci nebo recipienti. 

Naše rodina hledá přátele různého sociálního postavení. Vytváříme také nepočetnou skupinu lidí „stejné krevní skupiny“, kteří by významem své osobnosti navýšili společenský a v přiměřené míře i finanční kapitál Nadačního domu Pekárna a tím výrazně zvýšili společenský respekt k činnostem a programům které jsou v Pekárně realizovány. 

Ideová prezentace klubu lidí stejné krevní skupiny“ k nahlédnutí zde.

Potřebujeme vaše rady, jak dnes prosperovat. 

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů