Potřebujeme Vaši pomoc!

Rekonstrukce budovy „Pekárny“ je ze čtyř pětin dokončena. Během rekonstrukčních prací se objevily neočekávané technické potíže typické pro rekonstrukci stavby z roku 1910 (havarijní kanalizace a podlaha, nutná asanace vlhké zdi), což mělo za následek překročení odhadovaného rozpočtu a s ním i finančních možností Nadace. Překonání těchto obtíží se podařilo jen díky výrazné pomoci sponzorů, zejména ze strany umělců samých, za což jim patří nehynoucí dík (viz kapitolu Naši donátoři).

Dokončení rekonstrukce budovy:

Jakkoli je dnes Pekárna téměř plně funkční – chybí jen úprava prostoru knihovny, několik nových oken a obnova původní fasády – potřebuje Nadace jednorázovou finanční pomoc s cílem pokrýt jak dosud nedokončené stavební práce, tak i dílčí nedoplatky již provedených prací.

Vytvoření „rodiny“ patronů Nadace:

To, co „Pekárna“, její živý provoz a aktivní sociální role, dnes nejvíce potřebuje, je, vedle pokračování pomoci ze strany umělců, ideová i finanční pomoc lidí, kteří jsou schopni pozitivně ovlivnit obecný rozkvět společenského soužití. Osob, které nejsou jen zkušenými odborníky a znalci umění, ale jsou schopny svou osobní i ekonomickou autoritou zjednat umělecké tvořivosti sociální postavení, podobné tomu, které umění mělo po celé dějiny západní kultury. Zatím je tato činnost nesena jen idealismem mladých tvůrčích lidí, kterým není lhostejná budoucnost naší společnosti.

 

Váš příspěvek použijeme k nákupu např.:

1 dveře – 5000 Kč
1 topné těleso – 2000 Kč
10 tvárnic – 1000 Kč
1 OSB deska – 200 Kč

Budova bývalé pekárny, sídlo Nadace pro současné umění Praha a dalších kulturních organizací
Vizualizace prostoru NCSU Praha (© Tři architekti)
Budova NCSU před zahájením rekonstrukce v roce 2016
Bývalá pekárna na Strossmayerově námestí
Rekonstrukce objektu započala vybudováním Galerie Kurzor v roce 2017
Galerie Kurzor byla otevřena v září r. 2017 (© Filip Beránek)
Galerie Kurzor byla otevřena v září r. 2017 (© Filip Beránek)
Galerie Jelení byla založena r. 1999 (© Michal Czanderle)
Půdorys budoucího auditoria spojeného s kavárnou
Vizualizace prostoru auditoria a kavárny (© Tři architekti)
Rekonstrukce prostoru auditoria a kavárny
Rekonstrukce prostoru auditoria a kavárny
Rekonstrukce prostoru auditoria a kavárny
Rekonstrukce prostoru auditoria a kavárny
V prostoru auditoria a budoucí kavárny se již nyní odehrává řada kulturních akcí; listopad 2019 ©Fotograf Festival/Adéla Vosičková
V prostoru auditoria a budoucí kavárny se již nyní odehrává řada kulturních akcí; listopad 2019 ©PAF/We Give You Good
V prostoru auditoria a budoucí kavárny se již nyní odehrává řada kulturních akcí; listopad 2019 ©PAF/We Give You Good
Z historie projektů Nadace pro současné umění Praha
Z historie projektů Nadace pro současné umění Praha
Z historie projektů Nadace pro současné umění Praha
Z historie projektů Nadace pro současné umění Praha (rezidenční program na zámku v Čimelicích 1999–2001)Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů