Organizace

  • Nadační investiční fond České republiky
  • Open Society Institut New York
  • Open Society Fund
  • Conseq Investment Management

 

Individuální podpora

  • George Soros
  • 101 českých umělců poskytnutím uměleckého díla do sbírky nadace oceněné v hodnotě 2 850 000,-
  • Jiří a Radana Waldovi
  • RNDr. Zinovij Masinovský, CSc.

 

Benefiční akce

Koncert Glena Hansarda ve prospěch rekonstrukce "Pekárny" 11. 9. 2014

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů