V roce 2014 jsme z nadačních prostředků pořídili objekt bývalé pekárny s dlouhodobým cílem vybudovat zde nové sídlo pro Nadaci a i pro Centrum pro současné umění Praha, jehož je Nadace zřizovatelem.

Naše vize pro tento nový prostor spočívá ve vytvoření unikátní "situace", ve smyslu stabilní, otevřené, byť moderované, nezávislé platformy pro umělce a umělecké instituce, v rámci níž dochází vedle jejich vzájemného ovlivňování zároveň k rozvoji současné umělecké scény jako celku s ohledem na její různé a často specifické potřeby. Takové prostředí chceme nastavit, kultivovat a posléze s ním cíleně a dlouhodobě pracovat.

Objekt se nachází v centru pražské části Letná. Po postupné rekonstrukci, na jejíž financování v současné době sháníme zbývající prostředky, zde na ploše 1200 m² brzy naleznou prostor: 

Další instituce a projekty budou v blízké budoucnosti následovat.

Objekt bude postupně rekonstruován a zpřístupňován veřejnosti. Autorem architektonické studie je ateliér Tři architekti.

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů