Organizace, které napomohly vzniku a rozvoji Nadace i Centra pro současné umění Praha:

  • Nadační investiční fond (NIF) České republiky (2000-2014)
  • Open Society Fund (2002)
  • Conseq Investmen Management (od 2012 periodicky)
  • Ohio Art Council (2000-2003)
  • Trust for Mutual Understanding

Individuální podpora Nadace pro současné umění Praha

  • George Soros (2002)
  • Téměř dvě stovky českých i zahraničních umělců, kteří darovali svá díla do Sbírky Nadace s cílem podporovat existenci a činnost organizace. (od r. 2000 dodnes)
  • Jiří a Radana Waldovi a RNDr. Zinovij Masinovský, CSc. (2014)

Podpora individuálních sponzorů poskytnutá s cílem dostavět Nadační dům „Pekárna“:

V roce 2017 se ukázalo, že finanční částka, kterou tvoří nadační jmění, nebude dostatečná pro krytí nepředpokládaných nákladů na rekonstrukci Nadačního domu „Pekárna“. Správní rada nadace dala souhlas s opatrným překročením rozpočtu, a to na základě dvou argumentů. Jednak zvážila, že je třeba dokončit rekonstrukci alespoň potud, aby dům mohl být pronajat a tím naplnil svůj účel a poskytoval prostředky pro činnost nadace. Druhým důvodem pro riskantní překročení finančních možností nadace za účelem rekonstrukce byla zjevná ochota umělecké obce podílet se na provozu nadačního domu poskytnutím daru, buď ve formě uměleckého díla, nebo finanční částky. Na počátku roku 2020 byla dokončena II. etapa rekonstrukce, která zajistila efektivní užívání většiny prostorů budovy.

Pro uhrazení dokončené práce a pro financování dosud neprovedených úprav navrhli pracovníci Nadace a Centra, s pomocí zkušených fundraiserů program podpory:

1.  Projekt na darujme.cz přinesl během podzimu 2019 a následujícího jara částku 123 000,-Kč.

Jmenný seznam osob, kteří podpořili dostavbu Nadačního domu Pekárna prostřednictvím projektu darujme.cz:

Hana Buddeus, Jana Doudová, Petr Dub a Jana Bernartová, Ludvík Hlaváček, Jiří Janda, Jlbjlt, Lenka Klodová, Marie a Zdeněk Kratochvílovi, Jan Kroupa, Adéla Matasová, Jan Mlčoch, Pavlína Morganová, Pavel Mrkus, Jan Nálevka, Robert Runták, Alžběta Skálová, Johana Střížková, Regina Stupalová, Kateřina Svatoňová, Miloš Šejn, Gabriela Těthalová, Ondřej Váša, Šárka Zahálková, Jiří Žák

2.  Podpora dary uměleckých děl či peněžními příspěvky přispěli k probuzení „Pekárny“ v posledních letech osoby a instituce:

Josef Bolf, Michal Cihlář, Tomáš Císařovský, Conseq, Crove Advertis Accounting s.r.o., Jiří Černický, Kurt Gebauer, Jan Hísek, Vladimír Houdek, Hunt Kastner Artworks, Dalibor Chatrný, Olga Karlíková, Krištof Kintera, Vladimír Kokolia, Igor Korpaczewski, Alena Kotzmannová, Petr Kvíčala, Adam Majerčík, Ján Mančuška, František Matoušek, Jan Merta, Nadační fond Kmentová Zoubek, Petr Nikl, Markéta Othová, Michal Pěchouček, Jiří Petrbok, Zorka Ságlová, František Skála, Antonín Střížek, Čestmír Suška, Jitka Svobodová, Adriena Šimotová, Jiří Valoch, Tomáš Vaněk, Ivan Vosecký.

3.  Pro krytí nákladů potřebných k rekonstrukci Nadačního domu Pekárna použila Nadace, se souhlasem umělců, některá umělecká díla ze stávající Sbírky.

Tímto prodejem získala Nadace částku 4 889 638,- Kč. (V roce 1999 byla Sbírka ohodnocena soudním znalcem Dr. Jiřím Šmídem v celkové výši 2 850 000,- Kč.)

V roce 2016 byla prodejem uměleckých děl Sbírky, ale i nových darů umělců získána částka 3 022 720,- Kč, a to nákupem děl společností Pro arte (1 770 000,- Kč), 43. aukcí aukčního domu Sýpka (902 720,-  Kč) a GHMP (350 000,- Kč).

V roce 2017 byla prodejem uměleckých děl ze Sbírky i nových darů umělců získána částka 486 000,- Kč, a to přímým prodejem (170 000,- Kč) a 45. aukcí domu Sýpka v hodnotě (316 000,- Kč)

V roce 2018 byla dary umělců získána částka 488 000,- Kč, a to 50. aukcí domu Sýpka (154 000,- Kč) a peněžitými dary (Jitka Svobodová 80 000,- Kč, Hunt-Kastner Artworks 127 000,- Kč, Josef Bolf 127 000,- Kč)

V roce 2019 byla dary umělců získána částka 768 590,- Kč, a to prodejem v aukci domu etcetera (305 000,-Kč), přímým prodejem (130 000,-Kč) a peněžitými dary (Hunt-Kastner Artwork 50 000,- Kč, Kmentová-Zoubek nadační fond 40 000,- Kč, Jaromír Novotný 50 000,- Kč, Tomáš Vaněk 90 000,- Kč, Conseq Investment 10 000,- Kč, příspěvky programu Darujme nadace VIA (93 590,- Kč)

V roce 2020 byla finančními dary získána částka 407 610,- Kč (Eva Koťátková 200 000,- Kč, Nadační fond Kmentová Zoubek 50 000,- Kč, Adam Majerčík 11 200,- Kč, Conseq 10 000,- Kč, darujme.cz 32 410,- Kč a prodejem darovaných děl částka (A. Nikitinová 57 000,- Kč, St. Kolíbal 47 000,- Kč)

V roce 2021 byla finančními dary získána částka 472 000,-Kč (Charlotta Kotik 107 000,- Kč Phyllis Plotnick 100 000,- Kč, Hunt Kastner Artworks 50 000,- Kč, Nadační fond Kmentová Zoubek 50 000,- Kč, Conseq 10 000,- Kč, a prodejem darovaných děl částka 650 000,- Kč, (Vl. Skrepl 150 000,- Kč, Štourač 100 000,- Kč, D. Hanzlík 160 000,- Kč, P. Dub 100 000,- Kč, M. Gabriel, Švanda 60 000,- Kč M. Meduna 80 000,- Kč)

Ke konci roku 2021 činí výše dluhu firmě Kostka-stav 1 759 871,- Kč.

4.  Umělci, kteří v poslední době darovali Nadaci umělecká díla, která ještě nebyla prodána:

Patricie Fexová, Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov, David Fesl a Sláva Sobotovičová, Daniela a Linda M. Dostálkovy, Kurt Gebauer, Magdalena Stanová, Daniela Baráčková, Lenka Vítková, Michaela Thelenová, Václav Girsa, Jiří Franta a David Böhm, Petra Herotová, Tomáš Džadoň, Jan Pfeiffer, Petr Písařík

Pracujeme dál

K dubnu 2022 činí částka potřebná ke krytí dluhu firmě Kostka-stav za rekonstrukci Nadačního domu Pekárna 1 759 871,-Kč. Nadace připravuje projekt „rodiny“ (prof. Kaiser), tj. skupiny příznivců Nadačního domu Pekárna, jejichž podpora by byla významným doplněním pomoci, kterou poskytují sami umělci.

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů