NSU připravuje nové grantové programy na rok 2024.

V letech 2020–2022 bylo udílení grantů pozastaveno v souvislosti s nasměrováním všech zdrojů Nadace na dokončení rekonstrukce Nadačního domu Pekárna, sídla NSU a CSU. Po dokončení rekonstrukce, které je plánováno na konec tohoto roku, budou výnos z pronájmu budovy a další finanční zdroje Nadace opět směřovány k podpoře grantového programu. 

Děkujeme dosavadním podporovatelům grantového programu NSU.

Grantový program byl v letech 2018 a 2019 realizován díky společnosti GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s.,. V předchozím období pak především z výnosů nadačního jmění z NIF, který byl Nadaci udělen ve výši 35 224 000 Kč, díky darům OSI New York (Georges Soros), OSF Praha, Trust for Mutual Understanding, Philip Morris, Ohio Art Council, European Cultural Foundation, Czech German Future Fond, Daniel Langloise Foundation, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ČR a dalších dárců.

Grantový program Nadace pro současné umění Praha (NSU) je vyhlašován každoročně od roku 1993. Od počátku programu do roku 2019 bylo v jeho rámci uděleno 745 grantů v celkové částce 50 000 000 Kč. Cílem grantového programu je podpora vzniku a veřejné prezentace děl současného umění se zřetelem na vysokou uměleckou kvalitu a předpokládané společenské působení předložených projektů. Grantová komise složená z renomovaných odborníků, historiků umění a výtvarných kritiků volených na dobu tří let, dává přednost inovačním projektům profesionálních výtvarných umělců dosud neetablovaných na výtvarné scéně. O grant může požádat umělec, kurátor i instituce. 

Za NSU Praha Ludvík Hlaváček

Loga ke stažení

Nadace pro současné umění Praha (.jpg, .pdf, .ai)

Nadace pro současné umění Praha | nsupraha.cz | nsu@nsupraha.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů