Organizace

  • Open Society Institut New York (1992–2002)
  • Nadační investiční fond České republiky (2000–2014)
  • Open Society Fund (2002)
  • Conseq Investment Management (2012–2018)

 

Individuální podpora

  • George Soros (2002)
  • 101 českých umělců poskytnutím uměleckého díla do sbírky nadace oceněné v hodnotě 2 850 000,-
  • Jiří a Radana Waldovi
  • RNDr. Zinovij Masinovský, CSc.

 

Benefiční akce

Koncert Glena Hansarda ve prospěch rekonstrukce „Pekárny“ 11. 9. 2014

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů