Olga Karlíková
Záznam zpěvu ptáků / Recording of Bird's Song
1996
tužka na kartonu / pencil on cardboard
29,5x42 cm 

Prodáno


Olga Karlíková
Záznam zpěvu ptáků / Recording of Bird's Song
1996
tužka na kartonu / pencil on cardboard
29,5x42 cm  

Prodáno


Olga Karlíková
Záznam zpěvu žab / Recording of a Frog's Song
1998
tužka na kartonu / pencil on cardboard
29,5x42 cm  

Prodáno


Olga Karlíková
Záznam zpivu ptáku / Recording of Bird's Song
1996
tužka na kartonu / pencil on cardboard
29,5x42 cm 

Prodáno


Krištof Kintera
Denor min, 1998
kombinovaná technika/mixed media
25x10x18 cm 

Prodáno


Svatopluk Klimeš
Sbírání hladiny A, B (z cyklu Vltava) Collected
Surfaces A, B (from The Vlatava cycle), 1998
kombinovaná technika / mixed media
30x40 cm

 


 

Svatopluk Klimeš
Sbírání hladiny A, B (Z cyklu Vltava) / Collected
Surfaces A , B (from The Vlatava cycle), 1998
kombinovaná technika / mixed media
30x40 cm


Lena Knilli
Velká snídaně / A Large Breakfast, 1998
vaječná tempera na bavlně / egg tempera
on cotton fabric
100x100 cm 


 

Vladimír Kokolia
Vody/Water, 1995 olej na plátně/oil on canvas
160x100 cm 

Prodáno


Martin Kolář
Bez názvu/Untitled, 1997
tempera, čaj/tempera, tea
50x50 cm 


 

Zdena Kolečková
Bez názvu / Untitled, 1996
akryl na plátně / acrylic on canvas
105x105 cm 


 

Jiří Kornatovský
Ornament/Ornament, 1998
fotografie/photography
60x80 cm 


 

Igor Korpaczewski
Není tam, kde je/Not there where he is, 1991
olej na plátně/oil on canvas
125x65 cm 

Prodáno


Alena Kotzmannová
Body-copy I/Body-Copy I, 1998
fotografie na plátně, plastiková adjustace /
photography on canvas in plastic adjustments
75x110 cm 

Prodáno


Jiří Kovanda
Prostorná terasa a vnější krb / Spacious Terrace
and Inside Fireplace, 1990
disperze a tempera na plátně / dispersion and
tempera on canvas
85x85 cm 

Prodáno


Petr Kvíčala
No 24/No. 24, 1996
akryl na plátně/acrylic on canvas
70x80 cm 

Prodáno


František Kowolowski
Entelechie/Entelechy, 1997
olej na plátně/oil on canvas
75x25 cm 


 

Ivana Lomová
Na procházce/On a Walk, 1997
pastel/pastel
50x70 cm  


 

 

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů