Michal Gabriel, Josef Švanda
Ješterka / Lizard, 1997
kombinovaná technika, elektrické světlo / mixed
media, electrical light
62x42x42 cm
Prodáno


Tomáš Císařovský
Rám/Frame, 1991
olej na plátně/oil on canvas
170x148 cm

Prodáno


Jiří Černický
Smrt na měsíci/Death on the Moon, 1996
kombinovaná technika/mixed media
v. cca. 200 cm/h. about 200 cm

Prodáno


 

 

Roman Franta
O. a M. B./O. and M. B., 1998
akryl na plátně/acrylic on canvas
120x115 cm


 

Kurt Gebauer
Kreslené ohněm I./Fire Drawing I., 1996
kresba ohněm na plátně/drawing on canvas
250x135 cm

Prodáno


Jitka Géringová
Had na utěrce/Snake on a Cloth, 1996
akryl na látce/acrylic on fabric
45x65 cm


 

 

Daniel Hanzlík 
Hvězda / Star, 1997 
kresba do grafitu, plátno / drawing on graphit,
canvas
160x128 cm

Prodáno


Vladimír Havlík
Bez názvu / Untitled, 1997
olej na plátně / oil on canvas
84x62 cm


 

Pavel Hayek 
Ořechy lísky turecké / Nuts of Hazelnut Tree
1996
akryl na plátně / acrylic on canvas
90x90 cm 


 

Jan Hísek
Svítání zázraků / Miracle at Dawn, 1997
mezzotinta / mettotint
45x51 cm


 

Jan Hísek
Kánon / Cannon, 1998
perokresba temperou na plátně / pen-drawing,
tempera on canvas
25x85 cm


 

Dalibor Chatrný
Kresba s překážkami / Drawing with Obstacles
1992
tužka a tempera na papíře / pencil and
tempera on paper
70x100 cm

Prodáno


Barbara Benish
Národní série / National Series, 1992
kombinovaná technika / mixed media
13x9 cm


Josef Bolf
Vánoce / Christmas, 1998
akryl na plátně / acrylic on canvas
100x150 cm

Prodáno


Erika Bornová
Pelíšky / Duvets, 1998
řezba na polystyrénu, hedvábí, vatelín / carved
polyester, silk, cotton-wool
50x25x25


 

 

Michal Cihlář
Zátiší s pandou a žárovkou / Still-life with Panda
and Light-bulb, 1996
linoryt / lino-engraving
50x65 cm

Prodáno


 

 

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů