Všechny výroční zprávy zároveň obsahují účetní závěrku a výrok auditora.