Všechny výroční zprávy zároveň obsahují účetní závěrku a výrok auditora.

Nadace pro současné umění Praha, o. p. s. / www.fcca.cz / info@fcca.cz / NSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů