Nadace pro současné umění - Praha Zapsaná v nadačním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze 8.4.1999 v oddílu A, vložka 221, IČO: 660 00 718.

NSU Praha je pokračovatel Sorosova centra pro současné umění Praha, v jehož poslání pokračuje a sdílí s ním základní rysy programu. SCSU Praha bylo založeno v roce 1992 a do roku 1999 plně financováno nadací George Sorose OSI New York. Nadace úzce spolupracuje s Centrem pro současné umění Praha, o.p.s., jehož činnost má podle znění svého statutu podporovat.

NSU Praha je členem Fora dárců.


Sídlo
Dukelských hrdinů 500 / 25a

Kontaktní osoba
Ludvík Hlaváček
+420 602 612 248
ludvik.hlavacek(@)fcca.cz

Správní rada
Lenka Deverová (předsedkyně)
Pavla Niklová
Alena Pomajzlová

Dozorčí rada
Martin Kupka (předseda)
Ivan Chvatík 
Miroslav Šipovič

Zaměstnanci
Ludvík Hlaváček (ředitel)
Ivana Hájková (účetní)

Auditor
CATO, auditorská společnost