Nadace pro současné umění Praha
Dukelských hrdinů 500 / 25a
170 00 Praha 7

tel. kancelář: +420 222 986 116

info(v)fcca.cz
www.fcca.cz

Prostor NCSU se nachází ve dvoře.


Ludvík Hlaváček
ředitel: ludvik.hlavacek(v)fcca.cz
+420 602 612 248

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. / www.fcca.cz / info@fcca.cz / CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů