Organizations

  • Foundation Investment Fund
  • Open Society Institut New York
  • Open Society Fund
  • Conseq Investment Management

 

Individualds

  • George Soros
  • Jiří and Radana Waldovi
  • RNDr. Zinovij Masinovský, CSc.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. / www.fcca.cz / info@fcca.cz / CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů