Žádost o grant musí být doručena do sídla NSU Praha na adrese: Dukelských hrdinů 500/25a, Praha 7. Žádost lze přinést osobně každý všední den od 13 do 17 hodin, anebo poštou s podacím razítkem vyhlášené uzávěrky, tj. 30. dubna 2018, a to formou, která je schopna poskytnout veškerý požadovaný materiál včetně obrazového materiálu v dostatečné kvalitě. Žádost se podává v jednom exempláři.

Žádost musí být podána na formuláři vydaném Nadací a musí obsahovat všechny přílohy uvedené na formuláři.

Žádosti doručené v předepsané lhůtě budou posuzovány nezávislou šestičlennou komisí odborníků, jejíž rozhodnutí je potvrzeno správní radou NSU Praha a orgánem GESTORu. Jejich hodnocení bude vyjádřeno udělením počtu bodů od 0 do 10.

Rozhodnutí o udělení či neudělení grantu bude žadateli sděleno do 10 dnů ode dne rozhodnutí. Oznámení o udělení grantu bude zasláno žadateli dopisem. Seznam udělených grantů bude poskytnut tisku. 

Formulář ke stažení

Žádost o udělení grantu NSU Praha a společnosti Gestor pro rok 2018 – 2019 (.docx, .pdf)

Loga ke stažení

Nadace pro současné umění Praha (.jpg, .pdf, .ai)
GESTOR, ochranný svaz autorský (.png, .eps)

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. / www.fcca.cz / info@fcca.cz / CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů