Nadace pro současné umění Praha vypisuje 25. ročník grantů na podporu výtvarných projektů realizovaných v roce 2017. Zdrojem finančních prostředků pro granty udělené v roce 2017 bude výnos z nadačního jmění (z příspěvku NIF a z pronájmu nemovitosti).

Stejně jako v minulých letech jsou vypisovány tyto granty: 

  • Grant na podporu prezentačního projektu pro jednotlivce nebo instituci
  • Grant na podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru
  • Grant na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority

 Termín odevzdání žádostí: 31. 1. 2017 


Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři, který je ke stažení zde.

Žádosti s přílohami uvedenými na zadní straně formuláře doručte:

1. poštou na adresu
Nadace pro současné umění Praha
Dukelských hrdinů 500/25a 170 00 Praha 7
(datum poštovního razítka do 31. 1. do 24.00 hod.)

2. v případě osobního doručení v době od 13 do 17 hodin, úterý – pátek.


Bližší informace ke grantovému programu NSU zde.

O udělení grantu a o jeho výši rozhoduje pětičlenná odborná komise NSU-Praha individuálním hodnocením. Výše finanční částky k rozdělení závisí na výši výnosů z nadačního jmění za rok 2016. Hodnota výnosu nebude známa před 31. 1. 2017.

Ludvík Hlaváček, ředitel NSU
tel.: 602 612 248
e-mail: ludvik.hlavacek(v)fcca.cz